Rädda Barnen och UNICEF: Barnarbete ökar betydligt på grund av Syrienkrisen

Allt fler barn tvingas arbeta och utsätts för exploatering på grund av konflikten och den humanitära krisen i Syrien. I en gemensam rapport efterlyser Unicef och Rädda Barnen beslutsamma åtgärder mot barnarbete för att de syriska barnen inte skall bli en förlorad generation.

Syria_Child_Labour

Rapporten visar att barnen deltar i familjens försörjning i upp till tre fjärdedelar av de familjer i Syrien som omfattades av undersökningen. Hälften av de syriska barn som flytt till Jordanien är antingen familjens enda försörjare eller så deltar de i familjens försörjning i betydande grad. I Libanon har det åter rapporterats om barnarbetare som är bara sex år gamla.

Abdullah

Sex år gamla Abdullah och hans familj lever som internflyktingar i Syrien. Abdullah hjälper sin pappa med att reparera spisar. Enligt pappan jobbar Abdullah mycket bra, men han hoppas ändå att sonen skulle kunna återvända till skolan och lära sig att läsa. Foto: Khalil Ashawi/Rädda Barnen

De mest utsatta barnarbetarna är direkt är involverade i väpnade konflikter, exploateras i prostitution eller olaglig verksamhet, såsom organiserat tiggeri och människohandel.

– Syrienkrisen har dramatiskt försämrat familjernas möjligheter att försörja sig och utsatt miljoner hushåll i regionen för fattigdom. Antalet barnarbetare har på grund av det här nått en kritisk nivå, säger Roger Hearn, Rädda Barnens chef för Mellanöstern och Eurasien.

– Då familjernas situation blir alltmer hopplös, arbetar barnen i första hand för att överleva.  Barnen är nu betydande ekonomiska aktörer i Syrien och i grannländerna.

Enligt rapporten är allt fler barn i arbete som är skadligt och äventyrar deras hälsa och välmåga.

– Barnarbetet hindrar barnens tillväxt och utveckling. Barnens arbetsdagar är långa och lönen är låg. De arbetar ofta i ytterst farliga och hälsovådliga förhållanden, säger Peter Salama, Unicefs regionchef för Mellanöstern och Nordafrika.

Karim

– Yxan är tung, men jag är van vid den och har utvecklat en egen teknik för att klyva ved, berättar elvaåriga Karim. Han bor och arbetar i ett flyktingläger nära den turkiska gränsen i norra Syrien. Foto: Khalil Ashawi/Rädda Barnen

– Barnen bär tunga bördor, är utsatta for växtgifter och giftiga kemikalier samt gör långa arbetsdagar.  Det här är enbart några exempel på faror som barnen är utsatta för runtom i regionen.

Av de barnarbetare som deltog i undersökningen i flyktinglägret Zaatari i Jordanien, uppger tre av fyra att de har upplevt arbetsrelaterade hälsoproblem. Drygt en femtedel av barnen som är tillfälliga arbetare i jordbruket i regionen Mafraq och Jordandalen har skadat sig i arbetet.

Risken för att barnarbetare avbryter sin skolgång är hög. Det här kan bidra till att Syriens barn blir en förlorad generation.

UNICEF och Rädda Barnen vädjar till alla parter som deltar i kampanjen ”No lost generation” och till det internationella samfundet samt regeringar och civila samhället i berörda länder att vidta åtgärder för att bekämpa barnarbete i Syrien och länder som berörs av konflikten.

  • Främja försörjningen, bland annat genom ökad finansiering för inkomstbringande verksamhet
  • Ge utbildning av hög kvalitet i en trygg miljö till barn som har drabbats av konflikten
  • Prioritera åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
  • Satsa på att stärka det nationella och lokala barnskyddet
Libanon

En syrisk flicka i Libanon letar efter potatisar som har blivit kvar på åkern. Foto: Ahmad Baroudi / Rädda Barnen

I rapporten konstateras det att barnen betalar det högsta priset om världen inte lyckas få ett slut på Syrienkrisen.