Rädda Barnen inleder sin största världsomfattande insamling någonsin för att skydda barn mot coronaviruset

Hjälporganisationens mål är att på kort tid samla in 100 miljoner dollar och medverka till att rädda miljontals liv.

Rädda Barnen varnar för att coronaviruspandemin hotar att få förödande konsekvenser för barns hälsa och utbildning samt leda till ett enormt behov av skydd. Rädda Barnen har inlett den största insamlingen i organisationens historia. Avsikten är att samla in 100 miljoner dollar. Målsättningen är att skydda barn och deras familjer när viruset sprider sig i världen.

Ända sedan sjukdomen började sprida sig har Rädda Barnen hjälpt barn och samhällen i länder som har drabbats av coronaviruset, som till exempel Kina, USA och många europeiska länder. Coronaviruspandemin sprider sig nu snabbt i låginkomstländerna, och i Afrika väntar man att antalet bekräftat smittade ska stiga till 10 000 denna vecka. Rädda Barnen varnar för att om man inte nu inleder åtgärder i länderna i södra Asien samt Afrika söder om Sahara kan tre miljoner människor komma att dö.

– Nu sprider sig pandemin i världens minst utvecklade länder och skadar hälsovårdsstrukturer som redan förut var bräckliga. Otaliga barns liv blir redan i dagens läge utan livräddande behandling mot malaria, luftvägsinfektioner och undernäring, säger Inger Ashing, chef för Internationella Rädda Barnen.

– Många barn förlorar sina vårdnadshavare och måste leva utan skola och i fara. Vi har bara veckor på oss att inleda snabba åtgärder. Det här avgör hur många liv vi kan rädda, säger Ashing.

Med de insamlade medlen kommer Rädda Barnen att stärka sina program så att de kan stå emot virusets verkningar och skydda de allra mest utsatta barnen i de värst virusdrabbade länderna. Särskilt stöd riktas till barn som lever i fattigdom, flyktingar, internflyktingar, samhällen i kris- och konfliktområden samt flickor. Rädda Barnen kommer att öka sitt stöd för att stärka nationella hälsovårdssystem, stöda barn som saknar vårdnadshavare samt familjer som har förlorat sin försörjning, och säkerställa skolgången för barn.

Syrien och Afghanistan har redan bekräftade coronavirusfall, och pandemin förväntas sprida sig också till Jemen och rohingyaflyktingarnas läger i Bangladesh. Virusets spridning i sköra samhällen är mycket oroväckande, eftersom man där inte kan kontrollera sjukdomens spridning på grund av svagare hälsovårdssystem, osäker livsmedelsförsörjning och ekonomi eller konflikter.

– Vi har redan vant oss vid kriget. Vi gömmer oss i grottorna när det sker attacker. Men vi kan inte gömma oss för viruset, säger 14-åriga Ali*.

Ali och hans familj flydde hembyn i södra Idlib i Syrien när den för två månader sedan utsattes för attacker.

Rädda Barnen varnar för att pandemin kommer att ha stor inverkan på barn och unga. Studierna har nu avbrutits för uppskattningsvis 1,5 miljarder barn och unga. Deras möjligheter att återvända till sina studier minskar för varje dag så länge läroinrättningarna hålls stängda. När fattigdomen ökar i världens fattigaste samhällen kan tonårsflickor bli bortgifta och barn tvingas att arbeta. Barn som saknar vårdnadshavare behöver särskilt skydd. Dessutom tvingas nu barn, som lider av våld och utnyttjande i hemmet, att tillbringa långa perioder hemma samtidigt som tillgången till stödtjänster blir sämre.

Rädda Barnen har under de senaste veckorna utökat och stärkt sina program runtom i världen. Till exempel i Bangladesh verkar Rädda Barnen i flyktingläger för rohingyerna, i samhällen som tagit emot flyktingar samt i andra delar av landet, genom att leverera nödvändig utrustning till hälsovårdspersonal, förbättra hygienförhållandena, ge stöd till ekonomiskt utsatta hushåll, och ge familjer information om hur man skyddar sig mot viruset.

I Jemen verkar Rädda Barnen i samhällena och sprider information om hur man kan förebygga virussmitta genom att tvätta händerna och sköta hygienen. Organisationen har nyligen utbildat över 80 frivilliga och 20 hälsovårdspersonal, och de ska dela ut information i lokala samhällen och hälsovårdens inrättningar.

Rädda Barnen verkar tillsammans med en halv miljon frivilliga hälsoarbetare i 44 olika länder. Dessa frivilliga erbjuder livsviktiga hälsovårdstjänster och nu får de stöd för att lära sig identifiera symtom på coronasmitta och delta i förebyggandet av smittspridningen. Målet är att utbilda ytterligare 100 000 frivilliga under kommande halvår. Rädda Barnen utbildar och levererar skyddsutrustning i samarbete med de lokala samhällena. Avsikten är att öka det förebyggandet arbetet, samt att snabbt identifiera sjukdomsfall för att patienterna ska få vård och vid behov kunna isoleras.

– I och med att epidemin framskrider runtom i världen stängs gränser och hälsovården riskerar att kollapsa på många håll. Gör vi tillräckligt i tid för att stoppa viruset? Det här är en fråga om liv eller död. Också Finland borde utöka sitt humanitära bistånd. För att besegra viruset måste vi segra överallt, säger Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

– Vi måste se till att också de allra mest utsatta människorna får livräddande information och hjälp. På många håll sakar människorna tillgång till hälsovård och rent vatten. Det finns språkliga hinder och bristande läskunskap.

– När virusets framfart skall stoppas i de fattigaste samhällena måste man beakta också barnen. Det är ofta barn som tar hand om de yngre barnen och också om de äldre, eller så är barnen de enda läskunniga i familjen, och därmed de enda som kan tillgodogöra sig skriven information. Ingen är säker om inte alla är säkra.

För att rädda en hel generation barn från de förödande följderna av coronapandemin har Rädda Barnen utarbetat handlingsplanen Agenda for Action. Planen omfattar fem punkter, med vilkas hjälp man kan verka koordinerat både i lokalsamhällen och på statlig samt global nivå, och därmed undvika den katastrof som kan påverka miljoner barns liv.

*Namnet är fingerat för att skydda personens integritet