Rädda Barnen: I år behöver 60 miljoner barn humanitär hjälp för att klara sig i världens åtta största krisområden

Rädda Barnen: I år behöver 60 miljoner barn humanitär hjälp för att klara sig i världens åtta största krisområden

Coronaviruset hotar nu de framsteg som under de senaste decennierna har gjorts för de allra mest utsatta barnen. Många länder hotas av allvarlig matbrist och rentav hungersnöd.

Av alla barn som i år behöver humanitär hjälp finns hälften, hela 60 miljoner, i bara åtta länder. Rädda Barnen efterlyser gemensamma akuta insatser för att fjolårets motgångar inte permanent ska påverka en hel generation under många år framöver.

Coronaviruset har riskerat framstegen som under de senaste decennierna har gjorts för de allra mest utsatta barnen. Viruset belastade hälsovårdssystem som redan från förr var svaga, och barnen såg föräldrar och lärare hamna på sjukhus på grund av sjukdomen. Familjer störtades i fattigdom och barn gick hungriga när familjerna förlorade sin inkomst.

Över 300 miljoner barns och ungdomars tillgång till utbildning har påverkats av pandemin eftersom många skolor stängdes för att motverka spridningen av viruset. Det här ökar risken för att barn ska bli utsatta för övergrepp, utnyttjande och barnäktenskap, och tvingade att avbryta sin skolgång för gott.

Enligt FN kommer över 235 miljoner människor – ungefär hälften av dem barn – att i år behöva humanitär hjälp i någon form. År 2020 var siffran 170 miljoner. På mindre än ett år har det således skett en dramatisk ökning på 40 procent.

Av de kring 117 miljoner barn, som behöver omedelbar hjälp år 2021, lever över hälften, det vill säga 60 miljoner, i bara åtta olika länder.**  Jemen, Etiopien och Demokratiska republiken Kongo har alla över tio miljoner hjälpbehövande barn.

 • Jemen: 10 935 000
 • Demokratiska republiken Kongo: 10 192 000
 • Etiopien: 10 011 000
 • Afghanistan: 9 700 000
 • Sudan: 6 164 000
 • Syrien: 4 680 000
 • Pakistan: 4 305 000
 • Nigeria: 4 250 000

Redan före pandemin hotades otaliga barns överlevnad, växt och utveckling av konflikter, klimatförändring och svält. Nu kan rentav tio tusentals barn dö av orsaker som lätt hade kunnat förbyggas.

– Följderna av coronapandemin är särskilt allvarliga i länder och regioner som redan tidigare kämpade med stora utmaningar, konstaterar Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

– Trots att coronavaccineringen redan har satt i gång runtom i världen finns det många områden där situationen fortfarande förvärras. Pandemin har långtgående följder för barn, inte minst på grund av ökad undernäring samt avbruten skolgång.

– I bland annat Jemen finns en uppenbar risk för direkt hungersnöd. Landet lider nu av den värsta humanitära krisen i världen. Världens länder måste tillsammans göra sitt yttersta för att förhindra dessa humanitära katastrofer, säger Haaranen.

Haifa* som bor i Jemen är 11 månader gammal. Hon lider av allvarlig akut undernäring som är den allra farligaste, mest livshotande formen av hunger och näringsbrist. När flickan kom till det av Rädda Barnen stödda sjukhuset vägde hon bara 2,7 kg. Det är mindre än hälften av vad hon borde väga.

– Min dotter började bli sjuk när hon var tre månader gammal. När jag gick till sjukhuset med henne fick jag höra att hon var undernärd, berättar Haifas mamma Roqea*.

Haifa

Haifa* är elva månader och lider av allvarlig akut undernäring. Hon borde väga 6,4 kg men väger bara 2,7 kg. Hon får behandling i det av Rädda Barnen stödda sjukhuset i Khalifa i Jemen. Bild: Anna Pantelia / Rädda Barnen

– Hon fick vård tidigare, men hon blev bara sämre. Hon återhämtade sig inte helt efter att ha blivit sjuk, och jag trodde att hon inte skulle bli frisk. Oftast har vi bara te och bröd till både frukost och middag. Ibland får vi ägg till lunch. Det enda jag hoppas av framtiden är att min dotter ska bli frisk och kunna gå.

Hjälp till barnen

För att se till att de allra mest utsatta barnen och familjerna får livsnödvändig hjälp har Rädda Barnen publicerat en plan för humanitär hjälp för 632 miljoner euro. Målet är att i 37 länder hjälpa 15,7 miljoner människor, av vilka 9,4 miljoner är barn.

Rädda Barnens humanitära plan för år 2021, Save the Children Humanitarian Plan 2021 – Children cannot wait, omfattar fyra strategiska mål, baserade på våra åtaganden när det gäller kvalitet, ansvar och partnerskap:

 1. Barn och deras familjer ska få grundläggande tjänster rörande hälsovård, näring, vatten, sanitet och hygien i länder drabbade av konflikter, kriser och katastrofer.
 2. Krisdrabbade barns utbildning, beskydd och välmående ska säkerställas genom att barnen styrs tillbaka till studierna på ett säkert sätt, antingen till distans- eller närundervisning.
 3. Barn, inklusive flickor, ungdomar, barn som inte bor med sin familj samt konfliktdrabbade barn ska skyddas mot våld, övergrepp, exploatering och vanvård.
 4. Familjer ska kunna uppfylla sina grundläggande behov och minska användningen av negativa överlevnadsstrategier, särskilt sådana som drabbar barn. Deras möjligheter till försörjning ska stärkas, de ska få hjälp i form av kontanter och kuponger eller mathjälp, och de ska ges tillgång till offentligt socialskydd.

– Fjolåret var ett svårt år, men om innevarande år kommer att bli ännu svårare för världens barn är en fråga som vi ännu har möjlighet att påverka. Det är möjligt att motverka undernäring, avbruten skolgång samt faror som hotar barn, till exempel våld och övergrepp, säger Haaranen.

I provinsen Hajjah i Jemen inledde Rädda Barnen i slutet av 2020 ett nytt biståndsprojekt med stöd av Finlands utrikesministerium samt givare. Genom projektet skall bland annat de allra värst utsatta barnen och familjerna få tillgång till hälsovård och näringstjänster. Projektet pågår i nio månader och når 38 143 förmånstagare direkt. Rädda Barnen är den största icke-statliga organisationen som ger nödhjälp i Jemen. Bild: Sami Jassar / Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar hårt för att säkerställa att krisdrabbade barn år 2021 ska få gå i skola och bli skyddade mot våld, exploatering och andra övergrepp. Organisationen stöder nödställda familjer ekonomiskt för att barnen ska kunna fortsätta studera och få hälsovård, rent vatten och närande mat. I all sin verksamhet koncentrerar Rädda Barnen sig på att stärka särskilt kvinnors och flickors ställning och säkerställa att de får direkt stöd och olika tjänster.


*Namnen är fingerade för att skydda personernas identitet

** Siffrorna baserar sig antingen på landsspecifika planer för humanitär hjälp, eller på bedömningar utifrån FN:s befolkningsstatistik av antalet personer under 18 år, samt bedömningar av det totala antalet hjälpbehövande.

Hjälp barn drabbade av kriget i Jemen