Rädda Barnen hjälper unga som riskerar utslagning — Vartenda barn

Rädda Barnen hjälper unga som riskerar utslagning — Vartenda barn

Rädda Barnen rf främjar jämställdheten bland barn och unga och motverkar utslagning. Genom Vägkost för Livet – Vartenda barn-kampanjen samlar man in medel för att stödja barn och unga som riskerar utslagning. Vi utmanar alla finländare att delta i kampanjen – enkelt i samband med flaskretur. Kampanjen är en del av Finland 100-programmet.

”Risken för utslagning är verklig och berör upp till 160 000 unga i Finland. Därigenom berör risken hela vårt samhälle och vårt lands framtid. Vi vill inspirera var och en till att delta i kampanjen för att Finland ska må bättre även i morgon. Vår gåva till den hundraåriga jubilaren är att hjälpa unga. De unga är framtidens aktörer. De står för morgondagens Finland. Vi har inte råd med att förlora en enda av dem till utslagning”, säger Hanna Markkula-Kivisilta vid Rädda Barnen rf.

Rädda Barnen rf:s kampanj Vägkost för Livet – Vartenda barn är ett projekt mot utslagning bland unga. Genom projektet samlar man in medel för att stödja barn och unga som riskerar utslagning, deras skolgång och fritidsintressen via Rädda Barnens riskomfattande program Vägkost för Livet. Samtidigt är samhällspåverkan för att förebygga utslagning bland unga ett viktigt mål för oss. Vår organisation verkar på nationell nivå med fem regionkontor (Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Joensuu och Uleåborg) och sammanlagt 78 lokala föreningar runt om i Finland. I kampanjen deltar även en tusen man stark frivilliggrupp. Till kampanjens beskyddare har utsetts Rädda Barnen rf:s hedersordförande Jenni Haukio, maka till republikens president.

Goda gärningar till vardags

Genom Vägkost för Livet – Vartenda barn-kampanjen uppmanar vi medborgare och företag att motverka utslagning bland unga. Kampanjen genomförs i hela landet till exempel i form av flaskreturlotteri, i vilket alla enkelt kan delta i sin egen matbutik. Genom att delta i ett flaskreturlotteri kan man via Rädda Barnen rf:s program Vägkost för Livet stödja skolgången och fritidsintressen bland barn och unga som riskerar utslagning. Man kan delta i flaskreturlotterier vid flaskreturautomaterna i K-affärerna och Lidl.

”Det är modigt att göra vardagsgärningar för unga. Vi hoppas att dessa goda gärningar vid flaskreturautomaterna blir vardag för finländarna. Jämfört med till exempel Norge, har vi i Finland när det gäller att delta i flaskreturlotterier mycket att ta igen. Under de senaste tio åren har norrmännens deltagande i välgörenhetslotterier vid flaskreturautomaterna tiofaldigats”, säger medelanskaffningschef Sari Meller vid Rädda Barnen rf.

Kampanjen är även de ungas egen kampanj, där de unga fungerar som stödgrupper åt varandra via organiserat frivilligarbete. Den fungerar även som studieväg för studerande på andra stadier, där de kan bekanta sig närmare med medborgarorganisationers verksamhet, Rädda Barnen rf:s verksamhet samt gå på praktik som kampanjens promotor i mataffärerna som deltar i kampanjen. Unga hjälper unga genom att arbeta och få studiepoäng.

Rädda Barnen fyller 95 år, Finland 100 år

Rädda Barnen fyller 95 år under Finlands självständighets jubileumsår 2017. År 1922 grundade Ester Ståhlberg, maka till republikens president, organisationen Hem åt hemlösa barn och 1945 ändrades namnet till Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf. Rädda Barnen rf är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation. Organisationen stöder speciellt barn som lever i svåra förhållanden och strävar efter att främja förverkligandet av barnets rättigheter i Finland och överallt i världen. Rädda Barnen är en del av organisationen Save the Children som verkar för barnens bästa i över 100 länder. Vår vision är en värld där varje barns rätt till liv, skydd, utveckling och delaktighet förverkligas. Vår uppgift är att förbättra det sätt som barn behandlas på samt att åstadkomma omedelbara och bestående förändringar i barnens liv. Vårt motto är: Vartenda barn.

Mer information om kampanjen:
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/yhtakaan-lasta-ei-jateta/