Rädda Barnen hjälper undernärda barn i Burkina Faso

Rädda Barnens projekt för att främja hälsan för barn under fem år i Burkina Faso är i full gång. Projektet koncentrerar sig förutom på behandling av sjuka och undernärda barn också på förebyggande arbete.

På sjukhusavdelningar som upprätthålls av Rädda Barnen vårdas livsfarligt sjuka, svårt undernärda barn. Från februari till maj fick över 300 barn hjälp på avdelningarna.

På sjukhusavdelningar som upprätthålls av Rädda Barnen vårdas livsfarligt sjuka, svårt undernärda barn. Från februari till maj fick över 300 barn hjälp på avdelningarna.

Vi befinner oss i en av vårdcentralerna i provinsen Sanmatenga i Burkina Faso. Här tar man hand om barn som lider av akut undernäring. Burkina Faso ligger vid randen av Sahel i det inre av Västafrika. Landet är ett av världens fattigaste, och nästan åtta procent av barn under fem år är undernärda.

Det finns flera skäl till undernäringen. Jordbruket, som merparten av befolkningen livnär sig på, försvåras av sträng torka men också av tidvis förekommande översvämningar samt erosion som utarmar jordmånen. Hälften av de undernärda barnen lider av diarré som orsakas av dålig hygien. De fattigaste familjerna har inte råd att anlita hälsovården.

– Rädda Barnen stöder 54 vårdcentraler i regionen. Tack vare stödet kan centralerna erbjuda gratis vård åt barn under fem år. Vi utbildar också vårdcentralernas personal samt frivilliga som arbetar med hälsovård, berättar Johanna Rasimus, som administrerar Rädda Barnens projekt i Burkina Faso.

Barnens hälsotillstånd följs upp i vårdcentraler som stöds av Rädda Barnen. Bilder: Eeva Johansson/Rädda Barnen

Barnens hälsotillstånd följs upp i vårdcentraler som stöds av Rädda Barnen. Bilder: Eeva Johansson/Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar i de norra delarna av Burkina Faso med att minska sjukdomar och dödlighet bland barn under fem år. Bland annat i Kaya regionsjukhus upprätthåller organisationen en avdelning som tar hand om livsfarligt undernärda barn. Under till exempel perioden februari-maj fick över 300 svårt undernärda barn hjälp i sjukhusen som stöds av Rädda Barnen.

Oftast får barnen vård på sjukhus i några veckor. Under den tiden är det Rädda Barnens näringsterapeuter som sköter om barnens näring, och de ger också mammorna rådgivning. När barnen skrivs ut från sjukhuset följer man upp deras situation i regionens näringscentral. Här vägs och mäts barnen regelbundet. Mammorna får råd rörande barnvård och de lär sig tillreda näringsrik gröt av lokala råvaror.

– Trots att det handlar om hjälp vid en humanitär kris är vårt arbete samtidigt förebyggande och helhetsbetonat, eftersom vi också sätter oss in i orsakerna till problemet.  Vi bygger torrklosetter och visar familjer och barn hur de ska användas, samt informerar om vikten av handtvätt. Vi delar ut fjäderfä och hjälper fattiga familjer med försörjningen.  Alla dessa åtgärder minskar barndödlighet, sjukdomar och undernäring, förklarar Rasimus.

I sommar har man inom ramen för projektet arrangerat kurser och information rörande bland annat hygien, sanitära förhållanden samt hur man bygger toaletter. Inom projektets verksamhetsområden har man också identifierat de allra fattigaste familjerna som nu kommer att få stöd för att de ska kunna förbättra sin försörjning och välmåga. Stödåtgärderna inleddes i slutet av juli.  Månatligen gagnar hälso- och sjukvården vid de 54 vårdcentralerna i genomsnitt 10 000 barn.

Projektet inleddes i februari 2015 och varar till årets slut. Det realiseras med stöd av Europakommissionens avdelning för humanitärt bistånd ECHO, Finlands utrikesministerium, Storbritanniens avdelning för utvecklingssamarbete samt privata givare.

Hjälp nödställda barn och ge en gåva till Katastroffonden för barn.

Ge en gåva via webben
(välj Katastroffonden för barn som mål för gåvan)

Ge din gåva via insamlingskontot: FI64 1017 3000 2107 27
(skriv ”Katastroffonden för barn” i fältet för meddelanden)