Rädda Barnen ger ut handboken Min kropp är min, ett stöd för vuxna som med barn ska behandla ämnet sexuellt våld mot barn

Rädda Barnen ger ut handboken Min kropp är min, ett stöd för vuxna som med barn ska behandla ämnet sexuellt våld mot barn

Rädda Barnen rf:s handbok Min kropp är min ger yrkesfolk, vårdnadshavare och pedagoger information och stöd när det gäller att med barn behandla sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld mot barn.  Handboken är avsedd att användas tillsammans med animationsserien Min kropp är min, som produceras av Yle.

”Handboken är ett mycket bra verktyg när man ska lära barn färdigheter i säkerhet och hur barn månar om sin trygghet, och den kan användas av alla vuxna som verkar med barn. Barn har rätt att få information om sexuellt våld, på ett sätt som är anpassat till deras ålder och utvecklingsnivå. Då kommer barn att kunna förstå vad det handlar om ifall de utsätts för sexuellt våld, och då kan de också berätta om sina upplevelser för en vuxen som är kapabel att hjälpa”, säger Nina Vaaranen-Valkonen, specialsakkunnig i Rädda Barnens barnskydds- och webbtipstjänst Lasten suojelu ja Nettivihje.

Handboken Min kropp är min innehåller exempel på diskussionsinledningar och frågor, som barn kanske ställer efter att ha sett någon del av animationsserien, samt tips om hur man svarar på frågorna. Boken innehåller dessutom direktiv för enkla pedagogiska stunder som grundar sig på den animerade serien.

Barn ska ges information om sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld. Kunskapen hjälper barn att agera, uttrycka sin vilja och sin nöd. Informationen ska ges redan i tidig ålder och barn ska också ges möjlighet att ställa frågor om sexuellt våld.

”Det är viktigt att vi är medvetna om att sexuellt våld också riktar sig mot små barn. Ju yngre barnet är desto sannolikare är det att förövaren finns i barnets närmaste krets”, säger Rädda Barnens sakkunniga Nina Vaaranen-Valkonen.

”Utgivningen av handboken och animationen är viktigt för barnskyddet. Det är inte sagt att barn inser att de utsätts för sexuellt våld om de inte har kunskap och ord för det som de blir utsatta för. Efter att materialet Min kropp är min gavs ut i Norge fick polisen motta anmälningar om sexuellt våld mot barn, och det har också fällts domar i sådana fall. Serien kan hjälpa barn att förstå vad de har utsatts för, och att det som hände är orätt”, säger Vaaranen-Valkonen.

Animationserien Min kropp är min samt den tillhörande handboken är ursprungligen en norsk samproduktion med Rädda Barnen Norge, Bivrost Film, norska statens direktorat för barn, ungdomar och familjer (Bufdir) samt NRK:s barnkanal Super.  Materialet har satts in som en del av den nationella undervisningen i daghem och skolornas lägre klasser. Animationen vann tävlingsklassen Emmy i Cannes år 2018. Serien har fått beröm av barn, vårdnadshavare och lärare eftersom den presenterar det allvarliga ämnet om beskydd av barn på ett tydligt sätt som inte är skrämmande.

Handboken Min kropp är min är sammanställd utifrån barnskyddets perspektiv och den ersätter inte undervisning i att känna sin kropp eller sexualfostran.

Material:

Handboken Min kropp är min: pelastakaalapset.fi/kehonionminun https://www.pelastakaalapset.fi/sv/aktuellt/kampanjer/min-kropp-ar-min/

Den animerade serien Min kropp är min kan ses på Yles webbsida från 2.9 kl. 9.

Ytterligare information: pelastakaalapset.fi/kehonionminun https://www.pelastakaalapset.fi/sv/aktuellt/kampanjer/min-kropp-ar-min/

 

Ytterligare information:

Nina Vaaranen-Valkonen, specialsakkunnig, barnskydds- och webbtipstjänsten Lasten suojelu ja Nettivihje, Rädda Barnen rf, 050 448 5442,  nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, kommunikationschef, Rädda Barnen rf, 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi