Pengabrist en orsak till att många avbryter studier på andra stadiet – studiematerialen för dyra i yrkesskolor och gymnasier

Pengabrist en orsak till att många avbryter studier på andra stadiet – studiematerialen för dyra i yrkesskolor och gymnasier

Pengabrist är ett hinder för flera ungdomars utbildning. Upp till en fjärdedel av de som avbrutit sina studier på andra stadiet berättar att bristen på pengar haft en inverkan på att studierna blivit på hälft. Ungefär hälften av ungdomarna utan examen och studieplats har tvingats begränsa eller överge sina studier på grund av pengabrist. Speciellt studiematerialen orsakar stora kostnader i studierna på andra stadiet.

Till och med 15 procent av finländska 25-åringar har inte slutfört en examen på andra stadiet. Andelen är speciellt stor bland barn i familjer med låga inkomster. Detta är ett problem med tanke på fattigdomsärftlighet, eftersom det i synnerhet är utbildning som möjliggör en högre social status. Enligt de senaste studierna är fattigdom en anledning till att många unga inte slutför studierna på andra stadiet, som de är berättigade till och som är väsentliga för att komma in i arbetsmarknaden.

”Via de hjälpförfrågningar vi fått till Rädda Barnen har vi sett att studiematerialen på andra stadiet är alldeles för dyra för hundratals familjer. Vi tror att dessa förfrågningar är endast toppen av isberget. För många är yrkesutbildningen eller studentexamen helt enkelt för dyr. I denna situation uppfylls inte barnens rättigheter”, kommenterar generalsekreterare på Rädda Barnen Hanna Markkula-Kivisilta.

Av under 18-åriga finska barn hör över 100 000 till familjer med låga inkomster. Fattigdomen tenderar att vara ärftlig och riskerna för marginalisering ökar.

Enligt förskottsuppgifter från Ungdomsbarometern som publiceras 2018 är medellöshet en möda för de som blivit utanför utbildningen. Av studerande på andra stadiet är det främst yrkesstudderande som lider av pengabrist. Pengabristen påverkar beslut om att avbryta studierna på yrkesinstitut där avbrytandet är annars också vanligt – cirka var tredje som avbryter studierna påverkas åtminstone delvis av pengabrist.

Enligt Ungdomsbarometern har var tredje studerande eller utexaminerad från yrkesutbildningen på andra stadiet tvingats gallra sina studiealternativ, välja studieplats enligt den egna ekonomiska situationen eller fördröja sin examen på grund av ekonomiska svårigheter. Av de som är utan examen eller studieplats har nästan hälften tvingats gallra sina studiealternativ eller välja studieplats enligt den egna ekonomin.

Studiematerialen för utbildning på andra stadiet är dyra och det finns ingen säker information om kostnaderna för studiematerialen i yrkesutbildningen

Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är gratis men i gymnasiet och yrkesskolutbildningen är studerande obligerade att köpa för studierna väsentliga läroböcker och redskap själva. Kostnaderna för gymnasieutbildningen kan stiga upp till 2 600 euro och vissa yrkesutbildningar kan kosta ännu mer.

”För låginkomsttagande ensamförsörjarfamiljer och för sådana familjer som lider av arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukdomar, konkurser eller permittering är utgifter på tusentals euro medan barnet fortsätter sina studier helt enkelt för höga”, kommenterar ordförande för Finlands Gymnasistförbund Pietu Heiskanen.

Studeranden på yrkesinstitut måste däremot inskaffa själva för branschen väsentliga redskap, som t.ex. kockknivar, frisörredskap och skyddskläder. Att genomföra dubbelexamen eller att studera i en annan kommun höjer på kostnaderna ytterligare. Ingen tycks ha ens riktgivande information om de totala kostnaderna för yrkesutbildningar. Därtill är skillnaderna mellan kostnaderna för olika yrkesutbildningar stora.

”Vilken linje som är billigast får inte avgöra vad en studerande väljer att studera. Detta driver vare sig samhällets intressen eller studerandes förmåner: då studerande inte studerar vad de i verkligheten skulle vilja studera avbryter de mer sannolikt sina studier”, säger Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.

Ordförande för OSKU ry Eini Järvi kommenterar: ”Problemet är att det inte finns utförlig information tillgängligt om kostnaderna i yrkesutbildningen – flera unga vet inte hur mycket studierna kommer att kosta då de inleder sina studier. Det är fel att studeranden får informationen om hur dyrt slutförandet av en examen blir så småningom medan studierna pågår.”

Barnens och ungdomars jämställdhet uppfylls inte i utbildningen i Finland – organisationer strävar nu efter ett verkligt kostnadsfritt andra stadie genom ett medborgarinitiativ

FN:s konvention om barnets rättigheter, som även förpliktar Finland, samt Finlands grundlag förutsätter att utbildningen efter grundskolan ska vara jämlikt åtkomlig för alla. Enligt artikel 28 i Barnkonventionen ska staten främja utbildningen och studiehandledningen på andra stadiet samt förebygga studieavbrott. Enligt paragraf 16 i Finlands grundlag ska den offentliga makten trygga att var och en har samma förutsättningar att enligt förmåga och specialbehov även få vidareutbilda sig efter grundskolan samt utveckla sig själv oavsett medellöshet.

”En 15-åring är för ung för att måste välja bort olika utbildningar och skolor. Det viktigaste skulle vara att få varje ung person att utbilda sig minst till en examen på andra stadiet. Inte en enda ung person ska marginaliseras på grund prislappen för studierna”, säger viceordförande för SAKKI ry Pinja Perholehto.

En bred koalition av barn-, föräldra- och studentorganisationer kräver nu att kostnaderna i gymnasie- och yrkesskolutbildningen avskaffas med alla krävda lagförändringar och åtgärder. I kampanjen för en kostnadsfri utbildning på andra stadiet deltar Rädda Barnen, Finlands Gymnasistförbund, SAKKI, OSKU, FSS, Nuorten mielenterveysseura Yeesi, Finlands Föräldraförbund och Allians.

Tilläggsinformation:

Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare, Rädda Barnen rf, tel. 050 462 1148, hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, kommunikationschef, Rädda Barnen rf, tel. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Gällande Ungdomsbarometerns forskningsresultat: Sami Myllyniemi, forskare, Ungdomsbarometern, tel. 040 7151 721, sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi

Pietu Heiskanen, ordförande, Finlands Gymnasistförbund, tel. 050 439 4498, pietu.heiskanen@lukio.fi

Eini Järvi, ordförande, Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry, tel. 044 977 6356, eini.jarvi@osku.info

Bicca Olin, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, tel. 040 352 5232, bicca.olin@skolungdom.fi

Eero Kivinen, socialpolitisk expert, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry, tel. 050 4128 949, eero.kivinen@sakkiry.fi

Eero Rämö, ordförande, Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf, tel. 040 539 2737, eero.ramo@alli.fi

Heikki Luoto, verksamhetschef, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, tel. 050 573 5380, heikki@yeesi.fi