Palestinska barn utsätts för omänsklig behandling i israeliska fängelser

Barn som gripits av den israeliska militären utsätts för omänsklig behandling. Enligt Rädda Barnens utredning blir barn misshandlade och kan hållas isolerade i flera veckor.

“Vi blev behandlade som djur.”

På Västbanken har Rädda Barnen intervjuat över 470 barn som under de senaste tio åren har varit anhållna eller fängslade som minderåriga. Enligt berättelserna hämtades merparten av barnen nattetid från sina hem. Många fick inte veta varför de blev gripna eller vart de skulle föras.

– De slog in ytterdörren, kom in i mitt rum, drog en påse över mitt huvud och förde bort mig. [– –] De sa till min pappa att jag skulle komma hem följande dag. Jag kom tillbaka tolv månader senare, berättar Abdullah*, som blev anhållen sex gånger som barn.

Varje år blir hundratals palestinska barn anhållna eller häktade av israeliska myndigheter. Barn åtalas oftast för stenkastning, vilket kan ge upp till 20 års fängelse.

Många av barnen som Rädda Barnen intervjuade berättade att de fick ögonbindel och att händerna blev bundna. I militärfordonen tvingades de ligga med ansiktet mot golvet. I förhörscentren nekades barnen pauser för toalettbesök, de fick knappt vatten och mat, och de utsattes för fysiskt våld. Nästan hälften uppgav att de inte fått vara i kontakt med en advokat.

– Jag blev anhållen vid militärens kontrollstation när jag var på väg till skolan. De undersökte min väska och tilltalade mig på hebreiska, som jag inte förstår. De satte handbojor på mig, kastade mig på golvet och trampade på min rygg, berättar Fatima*, som blev anhållen när hon var fjorton år.

Barnen beskriver sina erfarenheter som ”plågsamma”, ”dehumaniserande”, ”förnedrande”.

– Man känner sig inte som en människa där. Vi blev behandlade som djur, säger Amina*, som var femton när hon blev anhållen.

Ungefär hälften av deltagarna i Rädda Barnens utredning rapporterade att de hade hållits isolerade eller i isoleringscell. I vissa fall varade isoleringen i veckor. Över hälften berättade att de inte fick träffa sin familj. I vissa fall hade man låtit förstå att barnet hade övergivits av sin familj.

I Rädda Barnens utredning framkommer dessutom:

  • 81 % av de intervjuade berättade om fysiskt våld, 89 % sade sig ha utsatts för verbalt våld.
  • 52 % hade hotats med att deras familjer skulle drabbas av följder.
  • 86 % hade utsattes för kroppsvisitation, vilket upplevdes som förnedrande och förödmjukande.
  • 88 % fick inte behövlig hälsovård i rätt tid.
  • 47 % nekades kontakt med en advokat.

– Under förhören skrek de åt mig och lade ett vapen på bordet framför mig för att skrämma mig, berättar Issa*, som greps när han var femton år.

– För att vi inte skulle få sova ut lät de larmet ljuda vid midnatt, klockan tre och klockan sex. De slog en om man inte vaknade till larmsignalen. Jag blev några gånger slagen med träkäppar. Jag har fortfarande ont i ryggen efter en särskilt svår misshandel.

Erfarenheterna har gett många av barnen spår för livet. Barnen lider av sömnsvårigheter, mardrömmar och beteendestörningar. De är arga eller deprimerade. De lider av fysiska symtom som bland annat avsaknad av känsel, kronisk muskelvärk, huvudvärk eller okontrollerade skakningar.

– Barnen ska i första hand behandlas som barn, oberoende av vad de anklagas för eller om de är skyldiga eller oskyldiga, säger Jeremy Stoner, Rädda Barnens regionchef i Mellanöstern.

– Barn ska inte åtalas i militära domstolar. Nu är det ännu viktigare att barn friges, eftersom de i häktena hotas förutom av systematisk dålig behandling också av coronaviruset, konstaterar Stoner.

Rädda Barnen kräver att Israels regering skall respektera internationell rätt samt sluta anhålla och misshandla barn inom ramen för israelisk militärlag. Landets myndigheter bör vidta omedelbara åtgärder för att förbättra situationen för anhållna eller häktade barn samt beskyddet av dem. Barnen ska dessutom erbjudas tillräckligt stöd för att de ska kunna återhämta sig efter sina erfarenheter.

Den palestinska myndigheten bör säkerställa att barn som har varit anhållna eller häktade har tillgång till tjänster i tillräcklig omfattning, inklusive psykosocialt stöd. Man bör förhindra att barn stämplas, främja deras återanpassning till samhället samt stöda deras utbildning.

*Namnen är fingerade för att skydda personernas identitet.