Ökade resurser behövs för att bota och förebygga lunginflammation

Lunginflammation, en sjukdom som går att bota, dödar mer än någon annan infektionssjukdom. Över 800 000 under femåriga barn dog i fjol i lunginflammation. Det här betyder ett barn var 39. sekund.

Största delen av de avlidna barnen, var barn under två år. Över 153 000 barn dog inom en månad efter födelsen.

Sex ledande hälso- och barnorganisationer går idag ut med ett gemensamt upprop i vilket man efterlyser globala åtgärder för att bekämpa sjukdomen. Aktörerna bakom uppropet kommer att agera värdar för evenemanget Global Forum on Childhood Pneumonia som ordnas i Spanien i början av nästa år.

– Dagligen dör över 2000 barn i lunginflammation. Största delen av de här fallen kunde undvikas. Det går att skydda sig mot sjukdomen genom vaccinering och det finns också kunskap om vård. Att rädda de här barnen är främst en fråga om vilja, konstaterar Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

– Vi måste satsa mer på det globala arbetet mot lunginflammation. Vi efterlyser konkreta åtaganden och resurser för att avvärja den här sjukdomen, vi efterlyser det av de mest drabbade länderna och internationella givare. Vi måste särskilt satsa på att också de fattigaste och mest utestängda har tillgång till hälsovårdstjänster.

Lunginflammation orsakas av en bakterie, ett virus eller svamp. Lungorna fylls av vätska, vilket leder till att det insjuknade barnet har svårt att andas. Lunginflammation var den sjukdom som under fjolåret skördade mest dödsfall bland barn under fem år. Som jämförelse kan nämnas att 437 000 barn under fem år dog i diarré och 272 000 i malaria.

Över hälften av de till lunginflammation relaterade dödsfallen fördelas mellan fem länder enligt följande: Nigeria (162 000), Indien (127 000), Pakistan (58 000), Demokratiska republiken Kongo (40 000) och Etiopien (32 000).

Barn, som sedan tidigare har ett försvagat immunförsvar förorsakat av andra infektionssjukdomar som till exempel HIV, är mer benägna att drabbas av också lunginflammation. Det samma gäller också undernärda barn, barn som lever i miljöer med dålig luftkvalitet samt barn som inte har tillgång till rent vatten.

Det går att vaccinera sig mot lunginflammation och sjukdomen är lätt att bota med förmånlig antibiotika, det förutsatt att sjukdomen diagnostiseras korrekt.

Trots svårigheter och resursbrist i kampen mot lunginflammation, så har det också skett framsteg. Som exempel kan nämnas att pneumokockvaccinets täckning i låginkomstländerna är högre än på global nivå i genomsnitt.

Tiotals miljoner barn är fortfarande ovaccinerade. Ett av tre barn med för sjukdomen typiska symptom, får inte den vård det skulle behöva.

Barn som har allvarliga symptom på lunginflammation, kan behöva syrgasbehandling. Den formen av vård är sällan tillgänglig i de fattigaste länderna för de barn som skulle behöva den.

Det är svårt att få tillräckliga resurser för arbetet mot lunginflammation. På global nivå är endast tre procent av medlen inom forskning mot smittosamma sjukdomar öronmärkta för just forskning kring lunginflammation. Det här trots att lunginflammation står för 15 procent av dödsfallen bland barn under fem år.

– Med gemensamma krafter kan vi vinna över lunginflammationen. Det är inte bara regeringarna som behövs i det här arbetet, också organisationer och företag kan öka sina insatser i kampen mot den här dödande sjukdomen, säger Haaranen.

I det gemensamma uppropet kräver de undertecknande organisationerna följande:

• Regeringar i de länder som är värst drabbade måste utforma och genomföra strategier för att avvärja sjukdomen. Målet är att få till stånd en nedgång i antalet dödsfall samt att öka tillgången till hälso- och sjukvård som en del av en bredare strategi vars mål är att göra hälsovården tillgänglig för alla.

• Rikare länder, internationella givare och företag måste befrämja vaccinationsprogrammens täckning. Det här sker genom att sänka kostnaderna för de viktigaste vaccinen, genom att säkra tillräckliga resurser för vaccinalliansen GAVI samt genom att utöka resurserna för forskning och innovation i arbetet mot lunginflammation.

—————————-

  • Uppskattningen av antalet barn som omkommer på grund av lunginflammation: undersökning utförd av UNICEF som grundar sig på WHO:s och Maternal and Child Epidemiology Estimation Groups (MCEE) preliminära uppgifter från september 2019.
  • Bakom det gemensamma uppropet mot lunginflammation står följande: ISGlobal, Rädda Barnen, UNICEF, Every Breath Counts, Unitaid och GAVI-vaccinationsalliansen. Tillsammans med ”la Caixa” Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation och USAID agerar de undertecknande organisationerna värdar för evenemanget Global Forum on Childhood Pneumonia som ordnas i Spanien 29-31 januari.
  • 71 miljoner barn blev under år 2018 utan de rekommenderade tre doserna av PVC-vaccin och det här ökar risken för barn att insjukna i lunginflammation. Ett barn av tre (32%) som misstänks ha insjuknat i lunginflammation förs inte till en sjukvårdsinrättning. Siffran stiger ända till 40% för de mest fattiga barnen i låg- och medelinkomstländer.

Hjälp barn i nöd – bli månadsgivare