Närmare 600 000 barn kan dö av hunger i konfliktområden i år

Rädda Barnen varnar för att två av tre svårt undernärda barn i världens konfliktområden i år kan bli utan vård och löper större risk att dö. Obehindrat tillträde för humanitär hjälp samt en tillräcklig finansiering av biståndet måste omedelbart tryggas.

 Upp till 4,5 miljoner barn i de allra för barn farligaste konfliktzonerna behöver behandling mot undernäring i år. Antalet har ökat med nästan en femtedel sedan år 2016.

Nu hotas två tredjedelar av barnen att bli utan behandling. Rädda Barnens nya utredning visar att det här kan leda till att cirka 590 000 barn under fem år dör under år 2018. Det skulle innebära att 1600 barn dog varje dag, det vill säga ett barn i minuten.

Resultatet för Rädda Barnens analys publiceras i en situation då hjälporganisationerna i många konfliktområden kämpar med kronisk brist på finansiering. Det har också blivit svårare att föra hjälpen ända fram, eftersom de stridande parterna bryter mot internationell humanitär rätt och hindrar mat- och medicinleveranser att nå fram till barn i länder som Jemen, Syrien och Sydsudan.

 Konflikter bakom ökande hunger

Hungern har ökat globalt trots att situationen redan hann bli bättre under ett par decennier. FN ser konflikterna som den största orsaken till det här.

I till exempel Demokratiska republiken Kongo finns det risk för att 300 000 barn dör i år. Under 10 procent av näringsprogrammens finansieringsbehov är säkrad. Man uppskattar att 35 000 barn i Jemen kan komma att dö eftersom parterna i konflikten förhindrar att mat- och medicinleveranser når landet eller de hjälpbehövande. Däremot har situationen förbättrats i tre delstater i nordöstra Nigeria, Borno, Adamawa och Yoube, tack vare hjälpåtgärder som pågått i två år. Man räknar med att antalet obehandlade akuta undernäringsfall minskar till 12 000 barn. Fortfarande finns risken att 2 000 barn dör, men antalet har minskat märkbart sedan 2016, då dödsfallen uppgick till 60 000.

– Inte ett enda barn borde dö av hunger. Det är skamligt att hungern har ökat i världens konfliktområden. Det skulle ändå vara möjligt att förbättra situationen, säger Rädda Barnens programchef Anne Haaranen.

– Hjälpoperationerna måste omedelbart beviljas mera resurser för att barnen ska få den vård de behöver. För att rädda ett undernärt barns liv och inleda tillfrisknandet behövs 150 påsar nötpasta, som tillsammans kostar cirka 33 euro.

– Man kan också med enkla medel förebygga undernäring, men det kräver likaså resurser och förbättrade förutsättningar för hjälpen.

Rädda Barnen kräver att världens regeringar beskyddar konfliktdrabbade barn mot hunger, och att de, som förhindrar mat- och medicinleveranser att komma fram, ställs till svars för sina gärningar.

– Vi måste öka påtryckningarna för att alla stridande parter ska börja uppfylla sina förpliktelser enligt internationell rätt och garantera tillträde för den humanitära hjälpen. Vi måste också få mera finansiering av det internationella samfundet för att kunna rädda flera barns liv, konstaterar Haaranen.

Hjälp barn som har drabbats av konflikter

Ge en gåva till insamlingskontot FI64 1017 3000 2107 27, meddelande ”barn i konflikter”