Lilla Amara behandlas för undernäring – Rädda Barnen hjälper i Jemen, där miljoner barn lider av konfliktens verkningar

Vår hjälpverksamhet i det konfliktdrabbade Jemen har nått 4,3 miljoner människor. Omar, pappa till tio månader gamla Amara, önskar framför allt att det ska bli fred i landet.

Amara* är tio månader men ser inte ut som en vanlig baby. Hon är trött och dåsig och mycket liten för sin ålder.

Amara lider av svår akut undernäring. Hennes pappa, 18-årige Omar*, berättar att flickan insjuknade i diarré för tre månader sedan. Diarrén gick snabbt över men Amara fortsatte att magra.

– Hon växer inte längre, och hon har blivit tyst och slö. Mitt hjärta krossas när jag ser henne tyna bort, för det är på mitt ansvar att se till att hon får mat. Jag är rädd att hon ska dö utan att jag kan göra något åt det, säger Omar.

”Alla blir allt mer desperata.” Omars* enda barn Amara* led av svår undernäring och svävade i livsfara. Flickan fick livsviktig behandling i en vårdcentral som stöds av Rädda Barnen. Bild: Rädda Barnen

Omar och hans familj bor i det konfliktdrabbade norra Jemen. Omar har haft det svårt att hitta arbete efter att konflikten inleddes för tre och ett halvt år sedan. Priserna har stigit snabbt och nu har familjen råd med enbart bröd och grönsaker.

Det kan ofta gå två dagar utan att de äter någonting alls.

– Då känner jag mig skyldig. Det känns som om jag svek mitt barn.

Amara får vård

Nu har Amara fått vård på en vårdcentral som Rädda Barnen stöder. Hon matas med näringsrik nötpasta och hennes återhämtning följs upp.

Amaras pappa Omar önskar framför allt att det ska bli fred i hans land.

– Det jag vill säga till världen är att kriget måste ta slut. Vi behöver fred och allt som följer med fred, som hälsovård och arbetsplatser.

Vår hjälp når fram

Vårt hjälparbete i Jemen har från och med maj 2015 nått sammanlagt 4,3 miljoner människor, och av dem är 2,1 miljoner barn.

  • Under den här konflikten har vi behandlat 143 448 undernärda barn.
  • Vi stöder bland annat 97 vårdcentraler samt omkring tio mobila vårdteam, som bara sedan augusti 2017 har behandlat nästan 200 000 Vi utbildar också läkare, vårdpersonal samt frivilliga i hur man behandlar fall av undernäring.
  • Vi har inrättat barnvänliga utrymmen där barn får leka, lära och återhämta sig efter sina svåra upplevelser. Över 128 000 barn har haft nytta av dessa utrymmen.
  • Vi delar ut matpaket eller hjälp i form av kontanter till över en miljon människor, och vi har delat ut skolväskor eller -uniformer till över 27 000 barn.

Hjälpbehovet ökar fortfarande

Miljoner jemenitiska barn tvingas uppleva detsamma som Amara och hennes familj. Tre fjärdedelar av människorna i Jemen, över 22 miljoner, behöver hjälp av något slag. Ungefär hälften är barn.

Efter att konflikten inleddes har Jemen utsatts för över 18 000 flygräder. Minst 2 398 barn har omkommit. Flygräderna har förstört infrastruktur i landet, och räder har även riktats mot skolor och sjukhus. Man har också försvårat hjälpen att nå fram.

En följd av konflikten är att den grundläggande servicen i landet har kollapsat så gott som helt. Det är barnen som drabbas värst. Över hälften av alla vårdcentraler har stängt eller fungerar endast delvis. Barndödligheten har ökat på grund av lunginflammationer, olika farsoter, kroniska sjukdomar och undernäringen. Tillgången av rent vatten och sanitet har också försvårats då viktig infrastruktur har förstörts.

Livsmedelspriserna har stigit snabbt i Jemen, och 8,4 miljoner människor vet inte varifrån de ska få sin nästa måltid. 1,8 miljoner barn lider som Amara av livshotande, akut undernäring.

Minst två miljoner barn kan inte längre gå i skola, eftersom många skolor har stängt på grund av osäkra förhållanden, beväpnade trupper eller flyktingsituationen. Två tredjedelar av lärarna har inte fått någon lön de senaste två åren.