jemen-nalka-lapsi

I Jemen ökar antalet barn som hotas av hungersnöd med en miljon när priserna på livsmedel och bränsle stiger

Rädda Barnen varnar för att störningar i leveranserna av livsmedel och bränsle via hamnen i Hodeida kan orsaka en hungersnöd utan like i Jemen.

I Jemen är situationen ohållbar för familjer som lider av den ytterst osäkra tillgången till mat. Familjerna har inte råd att köpa livsmedel eller söka sig till vård. Antalet barn som hotas av svält har nu ökat till totalt 5,2 miljoner. Det är redan över två tredjedelar av Jemens befolkning som inte vet hur de ska få sin nästa måltid.

De åter uppblossande striderna i närheten av staden Hodeida kan leda till att hamnen skadas eller stängs. Följderna kan bli ytterst allvarliga eftersom ungefär 80 procent av landets befolkning är beroende av förnödenheter och hjälp som förs in via hamnen. Redan en tillfällig störning i hamnens verksamhet kan märkbart minska tillgången till livsmedel och bränsle samt ytterligare höja priserna. Risken är då att hundra tusentals barn dör och miljoner övriga drabbas av hungersnöd. FN har varnat för en stor kris. Om införseln av livsviktiga förnödenheter samt bistånd avstannar kan det leda till en av de värsta hungerskriserna i modern historia.

Priserna på livsmedel har stigit i genomsnitt 68 procent år 2015. Jemens valuta har under samma tidsperiod sjunkit i värde med nästan 180 procent För en amerikansk dollar får man nu 600 rial. När konflikten eskalerade för drygt tre år sedan fick man en dollar för 215 rial. Priserna på bränsle som bensin, diesel och gas har stigit med 25 procent sedan november i fjol. Priset på mat har fördubblats i vissa delar av landet under bara några dagar. Även om det säljs mat på torgen har familjerna inte råd att köpa ens baslivsmedel som bröd, mjölk eller ägg.

Rädda Barnens hjälparbetare har konstaterat, hur människor ställs inför omöjliga val. De tvingas välja mellan att köpa mat eller ordna vård av ett sjukt barn.

– Människornas försämrade ekonomiska situation har framkommit när föräldrar ofta inte längre kommer med sina barn till vårdkliniker och sjukhus, helt enkelt för att de inte har råd med transportkostnaderna, berättar Ali*, Rädda Barnens läkare och näringsrådgivare i Amran i Jemen.

– Löner har inte utbetalats på åratal och folk har inga andra inkomstkällor. I den situationen har de helt enkelt inte råd att få sina barn till sjukhus.

FN:s nyligen genomförda utredning för 2098 personer visar att alarmerande 98 procent av hushållen berättade att maten är deras största utgift. Av hushållen anser 93 procent att deras största problem är de höga priserna, medan 72 procent berättade att de måste skära ner på matkonsumtionen.

Utredningar om befolkningens näringstillstånd gjorda i början av år 2018 bekräftar att undernäringen ligger på en alarmerande nivå. I till exempel Hodeida, som är Jemens största kommersiella hamn, lider ett av tjugo barn under fem år av allvarlig akut undernäring. Tillväxten är hämmad bland hälften av alla barn i Jemen.

– Miljoner barn vet inte varifrån de ska få sin nästa måltid, eller om de alls får en. Jag besökte ett sjukhus i norra Jemen där de små barnen var för svaga för att gråta, eftersom de var så tärda av hunger. Och det här kunde ha varit i vilket sjukhus som helst i Jemen, säger Helle Thorning-Schmidt, generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen.

Sannolikheten att barn dör i sjukdomar som kan förebyggas, som lunginflammation, mässling, kolera och difteri, är tolv gånger större för svårt undernärda barn än för andra. Störningar i tillväxten leder också ofta till långvariga eller obotliga kognitiva skador. Barn måste få den näring de behöver för att växa och utvecklas.

– Det finns en risk att vi förlorar en hel generation jemenitiska barn. Förutom strider drabbas barnen också av hunger och sjukdomar. Trots att parterna i konflikten enligt internationell rätt har skyldighet att skydda barn kommer det hela tiden in rapporter om nya kränkningar mot barn, berättar Rädda Barnens programchef Anne Haaranen.

– Kriget mot barn måste upphöra. Alla parter måste omedelbart tillåta fri lejd för humanitär hjälp samt förhandla om en politisk och fredlig lösning. Jemens barn måste ges hopp om en framtid.

Den humanitära krisen i Jemen ses i vida kretsar som den värsta i världen. Rädda Barnen Finland är aktivt med och beskyddar barnen i Jemen, och har startat en insamling för dem.

Hjälp barnen i Jemen

Ge en gåva till Rädda Barnens katastrofhjälpsinsamling:”Jemen”