I Jemen har vart tionde barn tvingats fly undan våld och konflikt

Minst 1,5 miljoner barn, eller ett av tio barn i Jemen, har tvingats lämna sitt hem på grund av kriget som har pågått i nästan fyra år. De här barnen hotas av ständig svält, sjukdomar och våld, varslar Rädda Barnen om.

Enligt uppgifter från FN har bara under det senaste halvåret över en halv miljon barn tvingats fly på grund av striderna i provinsen Hodeidah. Det här innebär att sedan juni har dagligen i genomsnitt över 2 000 barn tvingats lämna sina hemtrakter. I provinsen Hodeidah har striderna varit särskilt intensiva.

Många faror hotar de civila som flyr undan våldsamheterna. Konfliktens olika parter har godtyckligt riktat anfall mot tätt bebodda områden, trots att det är deras skyldighet att skydda civilbefolkningen. Bomber, granater och andra explosiva vapen skördar hela tiden nya civila offer.

Den 23 augusti i fjol rapporterade man att 22 barn och fem andra civila omkom i en flygräd när de försökte fly undan striderna i Hodeidah. Förra veckan var det åtta civila som omkom i ett läger för internflyktingar i Hajja, till följd av en granatattack. Forskningsinstitutet ACLED, som bevakar konflikten, registrerade under den senare delen av fjolåret 25 anfall som riktade sig mot människor som tvingats fly inom landet.

Om familjerna som tvingats lämna sina hemtrakter överlever flyktresan står de inför nya faror och hot. Förhållandena är mycket svåra i lägren för internflyktingar samt i de samhällen som tar emot flyktingar. Tillgången till mat, vatten och hälsovård är fullt otillräcklig. Det gör att särskilt små barn riskerar att drabbas av undernäring och olika sjukdomar. Jemens hälsovårdssystem har så gott som kollapsat och cirka 14 miljoner människor hotas av hungersnöd. Rädda Barnen uppskattar att 85 000 barn redan har dött av svält under det pågående kriget.

– Barn som har flytt undan striderna hör till de allra värst utsatta i den här största humanitära krisen i världen. De har tvingats avbryta sin skolgång, och de hotas av exploatering och våld, konstaterar Tamer Kirolos, Rädda Barnens landschef i Jemen.

– Vi har hört om barn som fryser under de kalla vintermånaderna eftersom de saknar tillräckligt gott skydd mot väder och vind, och familjerna har inte råd att köpa bränsle för uppvärmning. Situationen i samhällen, städer och byar som tar emot internflyktingar är sedan tidigare mycket svår och eftersom de själva kämpar för att överleva klarar de inte av de stora flyktingströmmarna.

– Barnen berövas sina grundläggande rättigheter till liv, hälsa och utbildning. De behöver hjälp nu.

Rädda Barnen kräver att världssamfundet ser till att det som man kom överens om under fredssamtalen i Stockholm verkställs.

– Man måste ge obegränsat tillträde för humanitär hjälp och ytterligare öka ansträngningarna för att finna en fredlig lösning. Det är viktigt att man också omedelbart åtgärdar de faktorer som ligger bakom konflikten och att man stöder en stabilisering av landets ekonomi, säger Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

– Det är positivt att våldet har minskat sedan konfliktens parter förra månaden kom överens om vapenvila i provinsen Hodeidah. Men situationen är ändå fortfarande mycket spänd. Man får fortsättningsvis inte in tillräckligt mycket mat, mediciner och biståndsmaterial i Jemen via den livsviktiga hamnen i Hodeidah, konstaterar Haaranen.

– Miljoner människor i Jemen blir fortfarande utan den hjälp de behöver. Det leder till att barn dör av orsaker som kunde förhindras. Läget är fortfarande ytterst svårt för Jemens befolkning, trots att fredsprocessen har framskridit lite. Det är fortfarande barnen som drabbas värst av kriget.

  • Världsbanken uppskattar att Jemens befolkning uppgår till 28 miljoner, av vilka ungefär hälften är barn.
  • Enligt FN:s uppgifter har under de tre senaste åren 3.9 miljoner människor blivit tvungna att fly inom landet. Av dem har en miljon återvänt hem. Det innebär att det fortfarande finns cirka 1,5 miljoner barn bland landets interna flyktingar.
  • FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) har under tiden 1.6.2018– 15.1.2019 registrerat 1 048 302 internflyktingar i landet. Man uppskattar att ungefär en halv miljon av dem är barn.

Hjälp barnen i Jemen: www.raddabarnen.fi/jemen