I Afghanistan har fem barn dödats eller skadats varje dag under de senaste 14 åren

Följderna av den tiotals år långa konflikten i Afghanistan har varit förödande för barnen. Idag ska de biståndsgivande länderna samlas till den internationella givarkonferensen. Konferensen arrangeras i en situation då hjälpbehovet i landet har ökat markant medan det inte ännu har skett några väsentliga framsteg i fredsförhandlingarna.

Idag inleds en två dagar lång givarkonferens arrangerad av Finland, Afghanistans regering samt FN. Mötet strävar efter att säkra en fortsättning för de åtaganden som främjar Afghanistans utveckling och stabilitet.

Konferensen äger rum i en kritisk situation. Antalet människor som behöver humanitär hjälp har ökat kraftigt. I början av 2019 uppskattade man att 6,3 miljoner människor var i behov av hjälp. Antalet har nu, delvis på grund av coronapandemin, ökat till 14 miljoner, och av dem är hälften barn.

Situationens allvar framkommer också av att nästan 6 000 civila har enligt uppgifter från FN dödats eller skadats under årets nio första månader. Nästan en tredjedel av de döda är barn. Trots att antalet offer har minskat sedan i fjol är Afghanistan fortfarande ett av de farligaste ställena i världen för barn.

– Vårt hem blev förstört. Mina tre bröder dog och jag sårades. Jag bara grät. Nu bor vi i ett tält. Jag hoppas på fred och att vi kunde flytta hem, säger nioåriga Shogofa*, vars hem utsattes för ett raketanfall.

I Afghanistan har i varje fall 26 025 barn dödats eller skadats mellan åren 2005 och 2019. Det här betyder att i snitt fem barn har dagligen blivit offer för konflikten.

– Våldsamheterna i Afghanistan har inte avtagit trots fredsförhandlingarna som inleddes i september i Qatar. Attacker riktade mot civila fortsätter och enligt rapporter dödas eller skadas tiotals barn varje vecka, berättar Rädda Barnens programchef Anne Haaranen.

– Barnen möter stora svårigheter i Afghanistan. Generation efter generation har inte upplevt annat än konflikter. Barnen nekas inte bara en trygg barndom, de förlorar också sin framtid. Antalet barn som inte går i skola uppgick till 3,7 miljoner redan innan restriktionerna som coronapandemin förde med sig, säger Haaranen.

– När allt fler familjer kämpar med sin försörjning finns risken att skadligt barnarbete och tidiga äktenskap blir vanligare. Det finns tydliga tecken på att allt flera barn utsätts både för familjevåld och könsbaserat våld, konstaterar Haaranen.

Det behövs mera medel för hjälp åt barn och familjer

Förverkligandet av FN:s biståndsplan för Afghanistan skulle förutsätta 1,1 miljarder US dollar enbart i år. Av denna summa har man fått ihop bara 45 procent. Många åtaganden som biståndsgivare tidigare har gjort löper ut vid årsskiftet.

Rädda Barnen efterlyser hos biståndsgivarna en vilja att stöda Afghanistan. Det behövs medel både för att främja fredssträvanden, för nödhjälp och för förverkligandet av utvecklingsprogrammen.

– Finland har hittills verkat berömvärt när det gäller initiativförmåga och ansvar angående Afghanistan. Nu måste Finland tillsammans med de andra biståndsgivarna förbinda sig vid att också i fortsättningen stöda Afghanistan, vars hjälpbehov är akut. Barnen får inte lämnas utan den hjälp de behöver, säger Haaranen.

I anknytning till Afghanistan-konferensen stod Rädda Barnen tillsammans med UNICEF; World Vision och Global Coalition to Protect Education from Attack som värdar för ett diskussionstillfälle som ordnades 16.11. i Geneve med understöd av Sverige och Norge. Under tillfället fördes följande punkter fram som livsviktiga för Afghanistans framtid:

  • Stödet till utbildningssektorn måste utökas för att möjliggöra en utbildning också för de 3,7 miljoner barn som för tillfället inte går i skola.
  • Hälsovården behöver långsiktigt stöd. Tyngdpunkten skall läggas på att få förebyggandet och behandlingen av undernäring till en del av den grundläggande hälsovården.
  • I stödet av barnskyddet skall man prioritera de allt ökande behoven bland barnen i Afghanistan. Stödet skall också möjliggöra genomförandet av lagstiftningen angående barnskyddet.

Rädda Barnen efterlyser också att det internationella samfundet på alla sätt skall understödja fredsprocessen, så att kommande generationer barn kan växa upp under säkra förhållanden och utan en ständig rädsla för våldsamheter.

*namnet är fingerat för att skydda identiteten