Företag uppmanar  Finland att stifta en lag om  företagsansvar

Kampanjen #ykkösketjuun startar idag

Över 70 företag, medborgarorganisationer och fackförbund kräver att Finland ska  stifta en lag om företagsansvar gällande mänskliga rättigheter. Kampanjen påminner  beslutsfattarna om att Finland ligger efter i internationell jämförelse av lagstiftning  om företagsansvar.

– Många företag följer redan nu människorättsprinciper. En transparent och ansvarsfull  värdekedja ligger både i kundernas och leverantörernas intresse. Vi har inget att dölja,  och det borde inte heller andra finländska företag ha, säger Kotipizza Groups  verkställande direktör ​Tommi Tervanen​.

Den lag som #ykkösketjuun-kampanjen förespråkar skulle göra det obligatoriskt för  företag att utreda sin inverkan på mänskliga rättigheter samt att undvika och minimera  möjlig negativ påverkan. Lagen grundar sig på principen om tillbörlig aktsamhet  gällande mänskliga rättigheter som är en del av FN:s vägledande principer för företag  och mänskliga rättigheter.

Med lagen vill man flytta ansvaret för övervakningen av värdekedjorna från kunderna till  företagen.

– Ingen vill medvetet stöda ansvarslös företagsverksamhet genom sina  konsumtionsbeslut, men kunden står idag maktlös i en djungel av uttalanden om  ansvar. Konsumenter vill kunna lita på att det inte finns barnarbetskraft, tvångsarbete  eller andra människorättskränkningar bakom de produkter man köper, säger  Konsumentförbundets generalsekreterare ​Juha Beurling​.

#Ykkösketjuun-kampanjens målsättning är att lagen om företagsansvar ska finnas med i  nästa regeringsprogram.

– Mänskliga rättigheter är viktiga och det ligger i allas intresse att främja dem genom  lagstiftning. Gemensamma spelregler gällande mänskliga rättigheter skapar lika villkor  för alla företag, säger ​Nina Elomaa​, chef för företagsansvar på Fazer.

I många andra länder som Frankrike, Schweiz och Nederländerna pågår redan  lagstiftningsarbete för att göra principen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan  bindande för företag.

– Det är dags för Finland att skärpa sig och gå samma väg som andra europeiska länder.  Vi vill tillsammans lyfta upp Finland i förstakedjan för företagsansvar, säger​ Sonja  Vartiala​ från organisationen Finnwatch som koordinerar kampanjen.

– Bindande regler för företagsansvar skulle också förbättra konkurrenskraften för  finländsk arbetskraft, påminner ​Jarkko Eloranta​, ordförande för FFC.

Kampanjen uppmuntrar alla finländare att komma med. På kampanjens webbsida kan  riksdagsvalskandidater, företag, organisationer samt privatpersoner uttrycka sitt stöd  för lagen.

– Kampanjen för samman olika samhällsaktörer eftersom mänskliga rättigheter inklusive barnets rättigheter är för  viktiga för att överges till företags goda vilja. Vi vill att alla ska komma med, säger ​Tapio Laakso sakkunnig på företagsansvar på Rädda Barnen.

En lista över riksdagsvalskandidater som stöder lagen och en ranking av partierna  kommer att publiceras senare i höst.