Ett år efter Stockholmsavtalet: 33 barn skadade eller dödade varje månad i de värst krigsdrabbade städerna i Jemen

Tiotals barn i Jemen dödas eller skadas varje månad trots avtalet, som man i december i fjol lyckades åstadkomma mellan parterna i konflikten.

För ett år sedan i Stockholm kom parterna i konflikten i Jemen under ledning av FN överens om eldupphör och andra åtgärder för att trappa ner situationen i staden Hodeida och tre hamnar. Man strävade också efter att införa åtgärder för att lugna situationen i staden Taiz. Trots detta har Hodeida och Taiz under året som gått varit de mest dödliga platserna för barn.

Under perioden januari till oktober har i genomsnitt 33 barn i månaden dödats eller skadats i Hodeida och Taiz. Nästan hälften av alla jemenitiska barn som har dött i direkt anknytning till konflikten dog i de här två städerna.

I Hodeida har antalet dödsoffer bland barn minskat sedan i fjol, men strider har ändå krävt 56 barns liv under perioden januari till oktober. Utöver detta har 170 barn sårats. I Taiz har antalet omkomna barn mer än fördubblats sedan i fjol. Läget i Taiz är mycket svårt, eftersom parterna i konflikten inte har gjort det möjligt att öppna en humanitär korridor till staden. Det gör det svårare för familjerna att lämna staden, och hjälpen att nå fram.

– Stockholmsavtalet gav regionens civilbefolkning en glimt av hopp, men striderna har definitivt inte upphört. I de av Rädda Barnen stödda sjukhusen tar man dagligen emot skadade barn som behöver vård. Våra biståndsteam har under år 2019 behandlat över 500 barn som drabbats av konflikten. Vissa av dem har livsfarliga skador, berättar Rädda Barnens fältchef i Hodeida, doktor Mariam Aldogani.

– I ett av fallen i år hjälpte vi sex barn från två familjer. Det var sorgligt, vissa av barnen hade brutna ben och sår efter granatsplitter över hela kroppen. Jag kan inte glömma det yngsta barnet, en flicka på bara tre år. Hennes båda händer var täckta av brännskador. Vi måste få ett slut på detta krig mot barnen.

Striderna utsätter barnen som sitter fast i Hodeida för ständig livsfara. Det fortgående våldet försvårar också de humanitära insatserna. På grund av striderna måste Rädda Barnen tidigare i år stänga några verksamhetsenheter för barn i tre månaders tid. Dessa enheter erbjöd över 700 barn stöd och lite andrum från krigets kaos.

– Jag minns en gång när vi var i skolan och min klasskamrat gick till toaletten. Hon träffades av granatsplitter. Pappa lät oss inte längre gå till skolan, och sedan stängdes den, berättar trettonåriga Sarah* som miste sin klasskamrat i Hodeida.

– Det enda Hodeida betyder för mig är rädsla. Förr var vi inte rädda på det här sättet. Vart vi än går är rädslan alltid närvarande. På vägen till och från skolan, när vi leker ute eller är på väg någonstans. Vi är rädda för flygräder och kulor. Vi försöker säga till dem att de ska sluta kriga … för vi vill inte vara rädda längre, säger tolvåriga Taha*.

Hodeida är den viktigaste trafikknutpunkten i Jemen. Av importen kommer 70 procent till landet via den här hamnstaden. Det behövs inte mera än tillfälliga störningar eller en temporär stängning av hamnen för att tillgången till mat ska minska, priserna höjas ytterligare och hungersnöd kan bryta ut. Rädda Barnen kräver att parterna i konflikten avslutar fientligheterna och verkar för att åstadkomma ett heltäckande och hållbart eldupphör i Hodeida och resten av landet.

*Namnen är fingerade för att skydda barnen

  • Avtalet som under ledning av FN förhandlades fram mellan parterna i den jemenitiska konflikten undertecknades 13.12.2018 i Stockholm. Parterna förband sig vid att verkställa separata avtal om fångutväxling samt åtgärder för att lugna konflikten och förbättra den humanitära situationen i staden Hodeida och hamnarna i Hodeida, Salif och Ras Issa. Parterna nådde dessutom enighet rörande preliminära åtgärder för staden Taiz.
  • Enligt uggifter sammanställda av Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), som följer upp konflikters inverkan på civilbefolkningen, har konflikten direkt lett till att 226 barn har dött eller skadats under perioden januari till oktober i Hodeida. Under samma period dödades 57 och skadades 49 barn i Taiz. I fjol dödades 28 barn i Taiz.

Hjälp barn drabbade av kriget i Jemen: www.raddabarnen.fi/jemen

Underteckna Rädda Barnens appell Stopp för kriget mot barnenwww.raddabarnen.fi/stoppforkrigetmotbarnen