En trygg återgång till skolan för världens fattigaste barn kan garanteras för 300 euro per elev

En trygg återgång till skolan för världens fattigaste barn kan garanteras för 300 euro per elev

Faran att en hel generation i världens fattigaste länder blir utan utbildning på grund av coronapandemin kan avvärjas med en satsning på cirka 40 miljarder euro.

Koronapandemin har påverkat skolgången för de flesta av världens barn. I fjol presenterade Rädda Barnen en försiktig uppskattning om att nästan 10 miljoner barn kan hamna utanför skolsystemet då restriktionerna hävs och skolorna öppnar igen.

Enligt Rädda Barnens analys kan man med investeringar på drygt 40 miljarder euro tryggt öppna skolorna och inleda undervisningen. Det här skulle göra det möjligt för 136 miljoner barn att återuppta sin skolgång i 59 av världens fattigaste länder.

– Det har skett stora framsteg i kampen mot coronaviruset. Men framgången hotas ännu av den olösta krisen som rör utbildning. Framtiden för barn som inte får tillgång till utbildning är fortfarande allvarligt hotad. De här barnen är framtidens forskare, lärare, byggarbetare och andra proffs i olika branscher, säger Anne Haaranen, chef för Rädda Barnens internationella program.

– I fjol låg fokus på utvecklingen av vacciner, men nu måste vi investera i barnens framtid.

Många länder måste fortfarande prioritera hälsovården, men den ekonomiska krisen som pandemin skapade har samtidigt försvagat särskilt de redan tidigare fattiga och instabila staternas möjligheter att effektivt motverka situationens olika negativa verkningar på utbildningen för barn och unga.

Internationella givare måste tillsammans med olika länders regeringar garantera finansiering för planer som gör det tryggt för barn att återgå till skolan och undervisningen. Man måste särskilt beakta de mest utsatta barnen, som flickor, barn med funktionsnedsättningar samt barn som har tvingats fly eller lämna sina hemtrakter.

– Allt har faktiskt förändrats sedan mars ifjol. Nu är jag orolig för att en del av våra vänner ska bli gravida då skolorna är stängda. Andra avbryter skolgången när de gifter sig, och en del av pojkarna jobbar på jordbruk eller marknader, säger 15-åriga Jonathan* från Sydsudan på ett flyktingläger i östra Uganda.

En av coronarestriktionerna som man införde i Uganda i mars i fjol var att stänga skolorna. Vissa skolor inledde undervisningen igen i oktober, men över 13 miljoner barn, bland dem 600 000 flyktingar, går inte i skola.

Långsiktiga och allvarliga konsekvenser

Ju längre barn inte går i skola desto större är sannolikheten att de aldrig återvänder. Förutom avbruten skolgång hotas barn av att sättas i skadligt barnarbete eller utsättas för andra former av utnyttjande. Rädda Barnen har uppskattat att fram till år 2025 kan ytterligare 2,5 miljoner flickor drabbas av barnäktenskap.

– Det är särskilt svårt att säkra barnens möjligheter till skolgång i instabila och konfliktdrabbade länder. Ett exempel är det krigshärjade Jemen, där antalet barn som inte gick i skola var minst två miljoner redan före coronapandemin. På grund av pandemin har nu utbildningen avbrutits eller försvårats för miljontals flera barn, säger Haaranen.

Situationen särskilt svår i konfliktområden

Sextonåriga Salma* bodde i Hodeidah i Jemen, men för ett drygt år sedan tvingades hon fly med sin familj när striderna blev allt intensivare. Familjen bor nu i ett läger för internflyktingar. När coronarestriktionerna delvis hävdes i oktober kunde Salma och de övriga barnen fortsätta få delvis nedbantad undervisning anpassad för mindre elevgrupper.

– Jag önskar att barn ska få utbildning och att skolorna ska fungera som förr, och att livet skulle fortsätta som tidigare, utan att man behöver vara rädd, hungrig, ha ont eller nånting sånt, säger Salma.

– Flickor har rätt att få utbildning, utveckla sig själva och bli bättre inom det område de själva väljer. Ingen säger till barn som leker på gatan att de ska gå till skolan. Men skolgången är ändå den allra viktigaste saken och utbildning är halva livet.

 För sent att vänta på utbildning tills krisen är över

Rädda Barnen uppmanar regeringar och givare att stödja och genomföra följande åtgärder för att barn tryggt ska kunna fortsätta gå i skola:

  1. Ekonomiskt stöd till de allra fattigaste familjerna, för att barnen ska kunna gå i skolan och behålla sin hälsa.
  2. Stödundervisning till elever som fortsätter sin skolgång efter ett avbrott.
  3. Förbättring av säkerheten i skolorna under coronaläget genom säkrad tillgång till rent vatten samt goda sanitära förhållanden och hygien.
  4. Landsomfattande informationskampanjer om att det är säkert för barn att återgå till skolan.
  5. Effektiv utbildning av lärarna för att därmed garantera allas säkerhet under coronapandemin.

Rädda Barnen för barns utbildning

Rädda Barnen stöder olika länders skolmyndigheter, lärare och föräldrar i syfte att säkerställa barns fortsatta studier och skolgång.

  • Vi stöder olika länders skolmyndigheter, lärare och föräldrar i syfte att säkerställa barns fortsatta studier och skolgång.
  • Vi stöder olika slag av distansstudier genom att dela ut studiematerial till barn och ge information till deras föräldrar.
  • Medan skolorna är stängda deltar Rädda Barnen i arbetet med att se till att funktioner som främjar barns hälsa och välmående fungerar, som skolhälsovård samt utdelning av skolmåltider och mensskydd.
  • Organisationen stöder skolmyndigheter med planeringen då skolorna ska öppnas igen och barnen tryggt ska kunna återuppta skolgången.
  • Utkomsten för familjer stöds för att möjliggöra barnens skolgång och säkerställa deras välmående.

Rädda Barnen ger inga rekommendationer om tidpunkter när det är säkert att åter öppna skolor som har stängts på grund av coronaepidemin. Det är en uppgift för nationella myndigheter.

* Namnet är fingerat för att skydda barnets identitet.

Läs mera om vad vi vill: Save Our Education Now – An Emergency COVID-19 Education Plan to get the poorest and most marginalized children safely back to school and lear