Efter åtta år av krig upplever nästan en tredjedel av Syriens barn otrygghet

Efter åtta år av krig upplever nästan en tredjedel av Syriens barn otrygghet

”Kriget har tagit allt av barnen. Vi har ingenting; ingen utbildning, ingen framtid.” Lina*

Över hälften av barnen i Syrien behöver humanitär hjälp och en tredjedel går inte i skola. För ett syriskt barn är det helt vanligt med känslor som osäkerhet, rädsla för att familjen ska splittras, samt sorg. De syriska barn som Rädda Barnen har intervjuat känner sig ofta ängsliga och ledsna. De berättar att de vill ha fred och att de vill tillbaka till skolan.

Efter åtta år av krig och förödelse säger nästan en tredjedel av de syriska barnen att de alltid eller ofta känner sig otrygga. Barnen är också oroliga och ensamma, visar svaren i Rädda Barnens nya enkätundersökning.

Undersökningens resultat publiceras inför åttaårsdagen av det syriska krigets utbrott samt inför Syrienkonferensen som arrangeras den här veckan. Världens ledare sammanträder i Bryssel för att diskutera hjälpbehoven i Syrien, fredsprocessen samt landets framtid.

I Rädda Barnens undersökning deltog över 365 barn i fyra krigshärjade områden; provinserna Idlib, Aleppo, ar-Raqqa och al-Hasakah.

Hälften av barnen berättade att de och samhällena där de bor kämpar med mycket allvarliga problem som våld, splittrade familjer, ödelagda hem och förstörd infrastruktur samt brist på grundläggande tjänster som utbildning och hälsovård. Barnen sade upprepade gånger att de var oroliga för att bli utan utbildning.

Så gott som alla barn anser att fred och familj är mycket viktiga för att de ska känna sig lyckliga. Trots svårigheterna är de flesta barnen också hoppfulla. Ifall man lyckas åstadkomma fred och stabilitet i landet ser barnen optimistiskt på sin egen roll i uppbyggnaden av ett bättre Syrien.

Barnens hälsningar till beslutsfattarna

De syriska barnen ställer också tydliga krav på de vuxna, landets ledare samt världssamfundet: Kriget måste avslutas och barn måste få beskydd.

”Kriget har tagit allt av barnen. Vi har ingenting; ingen utbildning, ingen framtid. Mina föräldrar dog för fyra år sedan när vårt hus träffades av en granat. När jag förlorade dem önskade jag att jag fick följa dem, men gud hade andra planer. Jag vill att kriget ska ta slut så att vi kan återvända hem och bygga upp vårt land igen. Det enda jag vill ha är utbildning. Jag hoppas att världen ser oss och hjälper oss”, säger trettonåriga Lina*, som efter att ha flytt från det belägrade östra Ghouta nu bor i Idlib.

”Före kriget var livet vackert och jag var lycklig med min familj. Jag är inte så värst lycklig längre. Mitt liv är lika med kriget. Jag blir alltid rädd när jag hör ett flygplan på himlen”, berättar fjortonåriga Sara*, som skadades i en flygräd i Dayr az-Zawr. Efter att hemmet ödelades bor flickan i ett läger för interna flyktingar.

”Jag tycker att det är viktigt att fråga barn om våra liv. Det är svårt att föreställa sig framtiden för mitt land när vi inte ens har ett hem, men jag är ändå fortfarande optimistisk. Jag vill säga till världens barn att de inte får gå för långt bort från familjen, och inte leka med någonting farligt.”

Barns återhämtning måste stödas

Den femtonde mars inleds den syriska konfliktens nionde år. Över hälften av barnen i landet behöver humanitär hjälp och en tredjedel går inte i skola. Många lever i regioner där de grundläggande tjänsterna är så gott som obefintliga och infrastrukturen till stor del förstörd. Åtminstone 2,5 miljoner barn är på flykt inom landet.

Efter att kriget i Syrien inleddes har det fötts omkring fyra miljoner barn i landet. De har inte upplevt något annat än krig.

– Barnen har upplevt och sett saker som inget enda barn borde få uppleva eller se. Många av barnen känner sig ständigt otrygga, och vissa barn är helt ensamma efter att ha kommit ifrån sina familjer, säger Rädda Barnens generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta.

– Världens ledare samlas i Bryssel den här veckan, och vi kräver att de lyssnar till Syriens barn. Barnen är trots alla hemskheter optimistiska och de kräver fred, stabilitet och utbildning. Finland och övriga länder i världen måste hjälpa barnen så att deras krav blir tillgodosedda.

Parterna i konflikten samt världssamfundet bör vidta konkreta åtärder för att åstadkomma en fredlig lösning. Barn måste skyddas och man måste trygga tillgången till viktiga grundläggande tjänster för både barnen och den övriga befolkningen. Barnens behov bör beaktas i allt. Med tanke på Syriens framtid är det också absolut nödvändigt att man tillhandahåller utbildning och bygger upp skolorna igen.

Stopp för kriget mot barnen

Kriget i Syrien är bara en av de många konflikter som pågår på olika håll i världen. Uppskattningsvis vart femte barn i världen växer upp i ett konfliktdrabbat område. År 2017 innebar detta 420 miljoner barn, 30 miljoner fler än året innan.

– Det är barnen som drabbas värst i krig. Barnens situation har under de senaste åren ytterligare förvärrats eftersom man inte efterlever internationella överenskommelser, vapenhandel går före beskydd av barn, och man ställer inte dem som begår brott inför rätta, konstaterar Markkula-Kivisilta.

I hela världen driver Rädda Barnen en kampanj för att beslutsfattare ska vara medvetna om de krigsdrabbade barnens nöd. Kampanjen Stopp för kriget mot barnen har som mål att se till att barn, som har hamnat mitt i skräck och fasor, ska få skydd, rättvisa och den hjälp de behöver.

I Finland inleder Rädda Barnen i dag en namninsamling med vilken man vill göra de krigsdrabbade barnens röster hörda. Appellen är riktad till den kommande regeringen och i den kräver man att Finland inleder omedelbara och kännbara åtgärder för att skydda barn i konflikter.

– Vi appellerar till beslutsfattarna för att göra det möjligt att hjälpa barnen. Den humanitära hjälpen, samt också utvecklingsbiståndet till fattiga och sköra stater, bör utökas. Finland borde också starkt verka för att personer som begår brott mot barns rättigheter ställs inför rätta, säger Markkula-Kivisilta.

Vår hjälp når fram

Rädda Barnen hjälper tillsammans med sina samarbetsparter nödställda barn och deras familjer i fyra provinser i de norra delarna av Syrien: Idlib, Aleppo, al-Hasakah, ar-Raqqa. Vi hjälper med att återuppbygga skolor, ge barnen utbildning, stöda den grundläggande hälsovården och ge akut hjälp som mat, kläder, husgeråd och husgeråd, vinterutrustning och hygienförpackningar. Dessa hjälpinsatser har nått över 750 000 människor, och av dem är över en halv miljon barn.

Rädda Barnens appell Stopp för kriget mot barnen: www.pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan (på svenska inom kort)

* Barnens namn är fingerade för att skydda deras integritet.