Barn och unga i vårt land behöver hjälp – Rädda Barnen startar julinsamling

Genom att delta i Rädda Barnen rf:s julinsamling kan du stödja nödställda barn och unga i Finland. Julinsamlingen startar på Dagen för barnens rättigheter den 20 november. Antalet barn som behöver hjälp i Finland har till följd av den ekonomiska recessionen vuxit i alarmerande takt, och över 100 000 barn lever idag i fattiga familjer.

I Finland lever över 100 000 barn i fattiga familjer. Fattigdomen påverkar alla delar av barnets liv. Den försvårar barnets skolgång och kamratrelationer och hindrar barnet från att ha några hobbyer. Fattigdomen medför skamkänslor och gör så att barnet lämnas utanför.

Långvarig fattigdom överförs lätt från en generation till en annan. Problemen hopar sig framför allt för unga som på grund av fattigdom inte har kunnat få utbildning på andra stadiet. Ju tidigare vår hjälp når barnen, desto bättre klarar de sig i livet och kan bryta fattigdomsspiralen.

Genom sin julinsamling samlar Rädda Barnen in medel för att hjälpa barn och barnfamiljer i Finland.
Med juldonationerna hjälper vi nödställda barn i Finland: vi betalar bland annat hobbyavgifterna för barn i mindre bemedlade familjer och köper läroböcker och övrigt studiematerial som de unga behöver under hela gymnasie- eller yrkesstudietiden. Med donatorernas hjälp vilar de ungas framtid inte enbart på grundskolan, utan de kan bli studenter eller skaffa sig ett yrke.

Så här deltar du i Rädda Barnen rf:s julinsamling:

• Ring numret 0600 03325 (20,11 € + lna)
• Skicka SMS-meddelandet LAPSELLE till numret 16355 (10 €)
• Ge en immateriell julklapp: www.toivekauppa.fi
• Betala in en donation på insamlingskontot IBAN FI64 1017 3000 2107 27, skriv ”jul” i meddelandefältet
• Delta i Julloppet: http://www.joulujuoksu.fi/fi/etusivu/

Rädda Barnen rf:s julinsamling pågår till trettondagen.

(Insamlingstillstånd: Polisstyrelsen POL-2015-7368. Gäller 1.1.2016–31.12.2017 i hela Finland, med undantag av Åland.)

Lyssna på Lauras historia!

I en video berättar Laura hur hon trots att familjen var fattig kunde gå i gymnasiet och förverkliga sin dröm om universitetsstudier tack vare Rädda Barnen (på finska).

Se videon här:
https://www.pelastakaalapset.fi/joulukerays/joulukerays-yrityksille/#Lauran_tarina