Avsiktlig diskriminering skadar miljontals barn ute i världen

En ny rapport från Rädda barnen avslöjar att miljontals av världens fattigaste barn inte får tillgång till livsavgörande tjänster på grund av sitt ursprung och var de bor. Organisationen startar den internationella kampanjen ”Vartenda barn” med syftet att nå just dessa bortglömda barn.  Organisationen kräver att världens ledare förbinder sig vid tre målsättningar: rättvisa grundläggande tjänster, en jämlik behandling av alla barn och ett ansvarskännande beslutsfattande som beaktar barnens rättigheter.

Avsiktlig diskriminering eller försummelse är det största hotet mot välbefinnandet hos världens fattigaste barn och det blir bara värre. Detta framgår av Rädda barnens nya rapport ”Vartenda barn” som publiceras idag.

Rapporten visar att visar att framstegen som gjorts för att bekämpa extrem fattigdom ofta inte når de mest behövande. Det kan bero på var barnen bor, barnens kön eller etnicitet, handikapp eller på att de är offer för en konflikt.

I värsta fall kan diskrimineringen ha dödlig utgång.  Varje dag kunde man förhindra 16 000 barn från att dö. Största delen av dessa barn hör till marginaliserade grupper.

”Vår rapport visar hur en del av världens fattigaste barn glöms bort på grund av sitt ursprung eller var de bor. Många länder väljer avsiktligt att inte samla in information om barnen”, berättar generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta på Rädda Barnen rf.

”Det är inte ett sammanträffande att diskriminering gör att en del av världens mest utsatta barn inte får tillgång till de viktigaste tjänsterna. De här barnen åsidosätts systematiskt medvetet eller på grund av försummelse.”

För att verka för att alla barn ska garanteras lika möjligheter att överleva och få tillgång till vård, utbildning och mat oavsett av sitt ursprung eller var de befinner sig, lanserar Rädda Barnen en ny tre år lång kampanj, Vartenda barn.

Kampanjen vill uppmana beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå att arbeta för att bryta ner hinder för att de fattigaste barnen får tillgång till de viktigaste tjänsterna.

”Attityder från offentligheten och myndigheter och en del lagar behöver ändras. Dessutom måste marginaliserade grupper tillåtas delta i beslut som påverkar deras liv”, fortsätter Markkula-Kivisilta.

”Om det inte sker kommer världens mest marginaliserade barn inte få tillgång till den vård, mat och utbildning de behöver och världen kommer inte att nå FN:s utvecklingsmål för 2030 om att inga barn ska  glömmas bort.”

Organisationen vädjar till världens ledare för att dessa ska förbinda sig vid tre centrala målsättningar: en hållbar finansiering av rättvisa bastjänster, så som hälsovård och socialskydd, för att dessa tjänster även i fortsättningen ska vara kostnadsfria, en jämlik behandling av alla barn och ett ansvarskännande beslutsfattande som beaktar barnens rättigheter.

Rapporten visar att uppskattningsvis 400 miljoner barn över hela världen drabbas av diskriminering på grund av sin etnicitet och religion.

Till exempel i regionen Bihar i Indien, där personer av låg kast utgör 59 procent av alla fattiga, registreras endast 6 procent av barnen vid födseln, jämfört med 42 procent i resten av landet.  Detta förhindrar att de får tillgång till livsavgörande välfärd eftersom de saknar en födelseattest.

Även om betydande framsteg har gjorts för att minska gapet mellan könen drabbar diskrimineringen värst unga och världens fattigaste flickor. Våld riktat mot kvinnor och tonåringsgraviditeter bidrar till högre mödra- och spädbarnsdödlighet, samtidigt som flickornas tillgång till utbildning begränsas. Även barnäktenskap är vanligare bland världens fattigaste flickor.

Barn med handikapp blir alldeles för ofta diskriminerade och bortglömda. För barn med handikapp är risken tre till fyra gånger högre att drabbas av fysiskt och sexuellt våld eller försummelse.

Konflikter har även skapat en grupp marginaliserade barn bland flyktingar och internflyktingar. Dödligheten är högre för barn som föds i konfliktområden jämfört med i fredliga länder.

Men även barn i några av världens rikaste länder drabbas av diskriminering och exkludering. Oftast hör dessa barn till etniska minoriteter, till exempel ursprungsbefolkningar.

”Vi måste vidta åtgärder: vi måste inse att det finns marginaliserade barn och att de måste få de tjänster som de har rätt till. Annars är det omöjligt för dessa alla barn att överleva och nå framgång i livet – ens i de rikaste länderna”, säger Markkula-Kivisilta.

Rapporten ”Vartenda barn” (’Every Last Child’) finns som bilaga.

Insamlingen Vartenda barn: https://www.pelastakaalapset.fi/yhtakaanlastaeijateta