År 2018 kommer det att födas minst 48 000 rohingyabarn i de överbefolkade flyktinglägren i Bangladesh

Enligt nya beräkningar kommer det i år att födas över 48 000 rohingyabarn i ytterst svåra förhållanden i de lägren för rohingyer som flytt från Myanmar till Bangladesh. Hälsovården är otillräcklig och familjerna är beroende av mathjälp för att överleva.

Troligen blir det endast få barn som föds i vårdklinikerna och det är lätt hänt att de nyfödda barnen drabbas av sjukdomar och blir undernärda. Det här kommer att öka risken för att barnen dör innan de fyller fem år.

– Under år 2018 förväntas antalet levande födda barn uppgå till 130 per dag. De flesta barnen kommer sannolikt att födas i tält.  Det här beror delvis på att de födande kvinnorna inte har dygnet runt tillgång till hälsovård av hög kvalitet.  Det är också svårt att ta sig till vårdklinikerna, konstaterar Rachael Cummings, Rädda Barnens hälsorådgivare i området Cox’s Bazar i Bangladesh.

– De sanitära förhållandena i lägren är bristfälliga och sjukdomar som såsom difteri, mässling och kolera, sprids lätt.  Nyfödda barn är särskilt utsatta för dessa sjukdomar. Barn borde inte födas till sådana förhållanden.

Rädda Barnen upprätthåller nio hälsokliniker i Cox’s Bazar. Erfarna läkare, sjukskötare och barnmorskor tar emot cirka 70 människor dagligen på varje hälsoklinik.  Många av besökarna är gravida eller nyligen förlösta kvinnor, samt människor som lider av till exempel hudsjukdomar, feber eller undernäring.

– Hjälporganisationerna, som till exempel Rädda Barnen, gör allt som står i deras makt. Men behoven är ofantliga och vi har inte resurser och finansiering så att det räcker för att ge varje utsatt mor och varje barn den medicinska vård de behöver.  Vi uppmanar det internationella samfundet att öka sin finansiering till hjälpinsatserna för att de utsatta rohingyabarnen och -familjerna ska få det stöd som de har desperat behov av.

I lägren har Rädda Barnen upprättat barnvänliga utrymmen och lekplatser samt erbjuder pedagogisk verksamhet för rohingyabarn.  Organisationen delar också ut mat, varma kläder, presenningar samt hygien- och hushållsartiklar. Den här hjälpen har sedan september 2017 nått över 380 000 rohingyer i Bangladesh.