Antalet barn som inte går i skola har fördubblats i norra Syrien

På grund av coronaviruset har antalet barn som inte går i skola i norra Syrien ökat märkbart. Av barnen som före coronapandemin gick i skola har uppskattningsvis hälften tvingats avbryta skolgången.

Enligt Rädda Barnens analys har ungefär hälften av skolbarnen i norra Syrien avbrutit sina studier efter att coronapandemin bröt ut. Två tredjedelar av barnen i regionen har för närvarande inte tillgång till utbildning.

Antalet barn som deltar i Rädda Barnens utbildningsprogram sjönk från drygt 11 200 under årets första kvartal till cirka 7775 under det andra kvartalet. Rädda Barnens samarbetsparter i nordvästra Syrien rapporterar om att antalet barn som deltar i verksamheten ställvis nästan halverats sedan skolorna stängdes i mars. I lägren al-Hol, Roj och Areesha i nordöstra Syrien rapporterar lärare om motsvarande siffror, och i lägren har minst 5500 barns skolgång avbrutits.

Lärarna som svarade på Rädda Barnens enkät berättade att fattigdom är den främsta orsaken till att barn slutar gå i skola. Många familjer har inte råd med kostnaderna som skolgången för med sig. Merparten av lärarna i nordöstra Syrien berättade att barn avbryter sin skolgång eftersom de måste hjälpa till med att försörja familjen.

– Vi befarar att barnen som i år avbryter sina studier inte kommer att återvända till skolan. Att sluta skolan i förtid är ett fatalt bakslag för barn och familjer som har slitit hårt för utbildningen, trots svårigheterna som har varat i tio år, säger Sonia Khush, chef för Rädda Barnens hjälpinsatser i Syrien.

Begränsningarna på grund av coronapandemin har försvårat situationen. Rädda Barnen gör det möjligt för barn att fortsätta studera bland annat genom att använda meddelandeappar samt arrangera hembesök av lärare. Men många barn saknar de mobila apparater som behövs eller tillgång till internet.

– Jag slutade skolan på grund av coronaviruset och nu arbetar jag på en gurkodling. Men en månad efter att jag hade slutat skolan och börjat jobba på heltid kunde min mamma och jag köpa en telefon, berättar Ameen*, 12 år, som bor i nordvästra Syrien.

– Nu arbetar jag på dagen, men när jag kommer hem deltar jag i undervisningen på kvällen via WhatsApp-gruppen. Jag lyssnar till mina lärares meddelanden, och sedan gör jag mina läxor och sänder in dem till gruppen.

I den idag av Rädda Barnen publicerade översikten Reversing Gains betonas hur viktigt det är att skolorna öppnar när det är säkert igen. Det gäller att man vid sidan av närundervisning också möjliggör barnens distansstudier. Förutom att Syriens utbildningssektor bör stödas krävs det också finansiering till programmen som eftersträvar att minska fattigdomen. När familjerna får rätt inriktade stöd går det att minska användningen av barnarbetskraft och säkerställa barnens utbildning.

Omkring vart tredje barn i Syrien, det vill säga 2,45 miljoner, gick inte i skola vid utgången av år 2019. Rädda Barnens uppskattning av antalet barn som inte går i skola i norra Syrien baserar sig på offentlig statistik, Rädda Barnens egen verksamhet samt uppgifter från andra organisationer. Närmare 500 lärare i norra Syrien tog del i Rädda Barnens enkät.

*Namnen är fingerade för att skydda barnens identitet.

Rädda Barnens översikt om barns skolgång och utbildning i Syrien: Reversing Gains: Brief on the impact of COVID-19 on education in Syria