Afrika söder om Sahara: Fler än 400 barn per dag kan dö av hunger på grund av coronapandemins inverkningar

Rädda Barnen varnar för att uppskattningsvis 67 000 barn i Afrika söder om Sahara riskerar att dö av hunger före årets slut. Det här eftersom coronapandemin förvärrar redan tidigare svåra förhållanden. Organisationens analys som grundar sig på uppgifter från tidskriften The Lancet tyder på att uppskattningsvis 426 barn kan komma att dö dagligen om man inte snabbt vidtar åtgärder.

Matbristen har i år förvärrats av en serie händelser som har drabbat olika områden i Afrika, från översvämningar och gräshoppssvärmar till flyktingskap och betydliga höjningar av matpriserna. På grund av coronaviruset har de här faktorernas inverkan förvärrats eftersom ekonomier har lamslagits, näringsgrenar har förintats och mathjälp och hälsovårdstjänster har blivit för dyra eller oåtkomliga. Tidigare i år uppskattade man att coronaviruset kan öka fattigdomen i de afrikanska länderna söder om Sahara med rentav 23 procent.

Kring 433 miljoner människor i Afrika uppskattas att lida av undernäring år 2030.

– Mitt och min familjs liv var inte lätt, men jag arbetade hårt och vi klarade oss. Coronaviruset har förvärrat situationen ytterligare och arbetstillfällena har minskat. Innan vi fick hjälp åt vi bara en gång om dagen, på morgonen. Jag har varit tvungen att lägga mina barn hungriga. Att inte ha mat att ge sina barn är nog den värsta känslan för en mamma, säger Ubah, sexbarnsmamma i Puntland i Somalia.

När det blir ännu knappare om mat ökar risken för att barnen drabbas av undernäring. Före pandemin hade över 26 miljoner barn i östra och södra Afrika drabbats av en hämmad tillväxt, medan 2,6 miljoner barn led av allvarlig akut undernäring, som är den mest dödliga formen av undernäring. I västra och centrala Afrika förväntas 15,4 miljoner barn under fem år drabbas av akut undernäring i år – siffran har stigit med 20 procent från tidigare uppskattningar.

– Vi kan redan se de ödesdigra konsekvenserna som coronaviruset har för en del av planetens värst svältdrabbade människor. Åtgärder som har vidtagits på grund av viruset har försämrat människors försörjning och odlingsproduktion, det finns inget arbete och maten blir allt dyrare, om den alls finns att köpa. Kort sagt kan många föräldrar inte längre skaffa mat åt sina barn, säger Ian Vale, Rädda Barnens regionchef.

– Det kommer redan nu allt fler undernärda barn till våra kliniker, och vi vet att det här är bara början. Om vi väntar tills klinikerna är fullbelagda är det redan för sent. Matkrisen kan döda tio tusentals barn om inte den humanitära hjälpen omedelbart når dem. Vi har inte tid att vänta, fortsätter Vale.

Redan före pandemin var Afrika söder om Sahara en av världens värst drabbade regioner när det gäller matbrist. Om dagens utveckling fortsätter kommer över hälften av världens befolkning som lider av kronisk hunger att bo i det här området.

– Den allt sämre matsäkerheten i Afrika är ett exempel på en kris som stegvis förvärras, och som sedan kan utmynna i en katastrof som förorsakar ytterst omfattande mänskligt lidande och förödelse. I dylika situationer är det viktigt att ingripa målmedvetet och i ett tillräckligt tidigt skede. Vårt arbete för att hjälpa barn som nu är nödställda stöds redan av många finländska givare , konstaterar Rädda Barnens programchef Anne Haaranen.

Rädda Barnen reagerar på matkrisen genom att förse familjer i utsatt ställning med mat eller pengar, säkra tillgången till rent vatten och fortsätta med hälso- och näringstjänsterna på ett coronavirusanpassat tryggt sätt. Resurserna krymper i farligt hög takt och Rädda Barnen söker omedelbar finansiering för att stöda en del av världens mest utsatta barn.

Hjälp barn drabbade av hungerkrisen: www.raddabarnen.fi/hunger