Du kan skicka krypterade mejl till Rädda Barnen rf via följande länk: https://securemail.pelastakaalapset.fi/salaa