Stöd ekonomiskt utsatta
barn i Finland

Donera

Hjälp barnen i Syrien

Över 900 000 människor har flytt undan de upptrappade striderna i Syrien.  Flyktinglägren är överfulla. Familjer på flykt tvingas bo vid vägrenar och på åkrar. Barnen fryser i de otäta tälten.

Donera

Barnskyddsarbete

Rädda Barnen har specialkompetens inom familjevård och adoption. Därtill tillhandahåller vi samtliga kommuner i Finland stödfamiljstjänster inom de till barnskyddet hörande öppna vården och socialvården. Vi stödjer kommunerna och familjer också med mångsidiga sakkunnigtjänster, där vi har ett starkt yrkeskunnande. Våra barnskyddstjänster tillhandahåller kommunerna möjligheten att stärka och komplettera innehållet i sitt eget barnskyddsarbete med hjälp av mångsidiga tjänster och erfarna sakkunniga.

Följ oss