En 15-årig är för ung för att överge sin framtid

Skriv under medborgarinitiativet

Barnskyddsarbete

Rädda Barnen har specialkompetens inom familjevård och adoption. Därtill tillhandahåller vi samtliga kommuner i Finland stödfamiljstjänster inom de till barnskyddet hörande öppna vården och socialvården. Vi stödjer kommunerna och familjer också med mångsidiga sakkunnigtjänster, där vi har ett starkt yrkeskunnande. Våra barnskyddstjänster tillhandahåller kommunerna möjligheten att stärka och komplettera innehållet i sitt eget barnskyddsarbete med hjälp av mångsidiga tjänster och erfarna sakkunniga.

Dagsverksinsamling

Drömjobbet för barn är skolgång.

Rädda Barnens dagsverke 2017–2018 har inletts. HÖGSTADIER OCH GYMNASIER: Kom med och hjälp barn i Nepal att gå i skola och nepalesiska familjer att hålla ihop.

Med en elevs dagsverkslön, 12 euro, får till exempel ett barn i en fattig familj studiematerial för ett år, och kan därmed gå i skolan och undvika ett öde som gatubarn.

Kom med

Hjälp barnen i Syrien och i landets närområden

Rädda Barnen hjälper krigsdrabbade barn och familjer i Syrien, i landets närområden som till exempel Irak, vid flyktvägarna samt i länderna dit flyktingarna söker sig.

Barnens nöd och behov av hjälp växer. De behöver akut din hjälp.

Donera nu

Följ oss