Appell: Inga vapen till de stridande parterna i Jemen

Antal underskrifter

Barnskyddsarbete

Rädda Barnen har specialkompetens inom familjevård och adoption. Därtill tillhandahåller vi samtliga kommuner i Finland stödfamiljstjänster inom de till barnskyddet hörande öppna vården och socialvården. Vi stödjer kommunerna och familjer också med mångsidiga sakkunnigtjänster, där vi har ett starkt yrkeskunnande. Våra barnskyddstjänster tillhandahåller kommunerna möjligheten att stärka och komplettera innehållet i sitt eget barnskyddsarbete med hjälp av mångsidiga tjänster och erfarna sakkunniga.

Dagsverksinsamling

Drömjobbet för barn är skolgång.

Rädda Barnens dagsverke 2017–2018 har inletts. HÖGSTADIER OCH GYMNASIER: Kom med och hjälp barn i Nepal att gå i skola och nepalesiska familjer att hålla ihop.

Med en elevs dagsverkslön, 12 euro, får till exempel ett barn i en fattig familj studiematerial för ett år, och kan därmed gå i skolan och undvika ett öde som gatubarn.

Kom med

Följ oss