Hjälp barn och
familjer i kris

Donera

Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du varje dag ett stöd för barn. Med stöd av våra givare kan vi snabbt reagera när barn drabbas av till exempel naturkatastrofer eller krig och konflikter.

Bli månadsgivare

Barnskyddsarbete

Rädda Barnen har specialkompetens inom familjevård och adoption. Därtill tillhandahåller vi samtliga kommuner i Finland stödfamiljstjänster inom de till barnskyddet hörande öppna vården och socialvården. Vi stödjer kommunerna och familjer också med mångsidiga sakkunnigtjänster, där vi har ett starkt yrkeskunnande. Våra barnskyddstjänster tillhandahåller kommunerna möjligheten att stärka och komplettera innehållet i sitt eget barnskyddsarbete med hjälp av mångsidiga tjänster och erfarna sakkunniga.

Följ oss