#DeepFakeChallenge

Hur vet man vad som är verkligt?

 

Deep fake videor, förvrängda bilder och falska nyheter sprids snabbt på nätet. Det kan vara nästan omöjligt att skilja det falska från det äkta. Kolla fakta och tänk på vad du delar.

Kolla #DeepFakeChallenge i TikTok och Instagram!

#DeepFakeChallenge är en dansutmaning som snurrar i Tiktok och andra sociala medier. Målet med utmaningen är att främja mediefostran och sprida vetskap om nätsäkerhet; allt som ser äkta ut på nätet är inte sant. Man deltar i utmaningen genom att filma sin egen dans och dela den på hashtaggen #DeepFakeChallenge.

Rädda Barnens kampanj DeepFakeChallenge ökar barns och ungdomars medvetenhet om falska nätinnehåll, och påminner också om att man ska tänka på vad man delar och berättar om sig själv på nätet.

Vanliga frågor (på finska)

Anmäl osakligt innehåll i Tiktok (på finska)