Rädda Barnens verksamhetsprinciper för förebyggande av misshandel och utnyttjande av barn

Organisationen Rädda Barnen ska i enlighet med sitt namn se till att barn tryggt kan delta i all vår organisations verksamhet. Barn ska kunna skyddas för alla slag av misshandel och utnyttjande.

Den internationella rörelsen Rädda Barnen har sammanställt barnskyddsdirektiv som gäller alla medlemsorganisationer, samt en förbindelse för motverkande av misshandel och utnyttjande av barn. Dokumentet ger anvisningar om hur vi å ena sidan ska sträva efter att förebygga misshandel och utnyttjande av barn i vår egen verksamhet, och å andra sidan hur vi ska handla ifall sådant framkommer.