Barnrättsprinciper som styr affärsverksamhet

Företagens verksamhet påverkar barns liv på många sätt. Ett företag kan genom sin verksamhet direkt främja förverkligandet av barnets rättigheter genom att till exempel sörja för att företagets produkter är säkra för barn samt genom att motverka skadligt barnarbete och måna om goda arbetsmiljöer och dito anställningar för ungdomar under 18 år. Företag kan också indirekt främja barns välmåga genom att till exempel se till att anställda får en tillräckligt hög lön för att kunna försörja sina familjer.

Barnrättsprinciperna i affärsverksamhet, Children’s Rights and Business Principles (CRBP) är Rädda Barnens, Unicefs och FN:s Global Compacts gemensamma internationella initiativ.  Initiativets tio principer hjälper företag att komma underfund med hur företagets verksamhet inverkar på barn. Företag uppmuntras att inkludera barnets rättigheter i de centrala strategierna och att ta ett större ansvar för att barnets rättigheter förverkligas. Barnrättsprinciperna i affärsverksamhet utgör grunden för ett företagssamhällsansvar som bättre beaktar de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter.

Barnrättsprinciper i affärsverksamhet

Företag ombeds att tillägna sig och inom sitt verkningsområde stöda och förverkliga följande principer:

Enligt principerna ska företagen

  1. Ta ansvar för och respektera barnets rättigheter samt förbinda sig vid att stöda dem
  2. Medverka till att avskaffa barnarbete i all affärsverksamhet och i alla affärsförbindelser
  3. Erbjuda människovärdigt arbete åt unga arbetare, föräldrar och vårdnadshavare
  4. Säkerställa att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar
  5. Se till att produkter och tjänster är säkra samt sträva efter att stöda barnets rättigheter genom dem
  6. I reklam och marknadsföring respektera, främja och stöda barnets rättigheter
  7. Respektera och stöda barnets rättigheter i relation till miljön samt mark- och fastighetsrättigheter och dito användning
  8. Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang
  9. Bidra till att skydda barn i nödsituationer
  10. Stöda lokalsamhällets och regeringars insatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Ekholm
Global Corporate Partnerships
tel.+358 40 721 8345
camilla.ekholm@raddabarnen.fi