Barnets rättigheter, utgångspunkten för vårt arbete

FN:s konvention för barnets rättigheter

Enligt den

  • har varje barn rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • har varje barn rätt att uttrycka sin åsikt och få sin ståndpunkt beaktad
  • är alla barn är lika värda, ingen får diskrimineras
  • bör barnets bästa beaktas när man gör planer för och fattar beslut om både enskilda barn och barngrupper

Den internationella organisationen Rädda Barnen grundades av Eglantyne Jebb. 1923 gjorde hon ett utkast till den första deklarationen om barnets rättigheter, Genèvedeklarationen, som har utgjort grunden till FN:s konvention om barnets rättigheter.