Upprop för att garantera barns säkerhet i konflikter

Vart sjätte barn i världen lever i områden som påverkas av konflikter. På grund av krig befinner sig barn i större fara än de varit under de senaste 20 åren.

Fastän barn inte är ansvariga för att konflikter uppstår, tvingas de leva under svåra förhållanden i väpnade konflikter, från Syrien till Sydsudan och från Jemen till Demokratiska republiken Kongo. Barn dödas, invalidiseras, våldtas eller värvas som barnsoldater.  De ges inte tillgång till hjälp eller sjukvård. Skolor och sjukhus utsätts för attacker i en större omfattning än på tiotals år.

Så behöver det inte vara. Tillsammans kan vi skapa förändring. Nu är det tid att sätta stopp för dödandet av barn.

Var med om att få ett slut på kriget mot barn

Jag kräver att världens ledare skydda världens barn – alla våra barn – mot de väpnade konflikternas fasor. De måste göra mer för att förebygga konflikter och skydda barn i våldsamma konflikter. De som har gjort sig skyldiga till krigsbrott riktade mot barn bör ställas till svars och barnen måste få hjälp med att bygga upp sina liv igen.

Jag kräver att stater, krigsmakter och alla aktörer, som kan inverka på livet för barn som bor i områden påverkade av konflikter, förbinder sig vid konkreta åtgärder på fyra nyckelområden:

  • Barn får inte utsättas för livsfara: Det effektivaste sättet att skydda barn för krigets fasor är att förhindra krig. Man bör satsa på att förebygga konflikter, fredsbevarande åtgärder  samt utbilda militära styrkor i att garantera barns säkerhet i konflikter.
  • Internationell rätt och internationella normer bör följas: Alla stater och aktörer borde följa ingångna förbindelser grundade på internationell rätt, och de bör stödja deklarationen Safe Schools Declaration för att trygga rätten till utbildning under konflikter; Parisåtagandena om att skydda barn från att olagligt rekryteras eller användas av väpnade styrkor eller grupper; och principerna och riktlinjerna från Paris avseende barn med anknytning till väpnade styrkor eller grupper. Stater samt väpnade grupper bör förbinda sig vid att undvika användningen av explosiva vapen i bebodda områden.
  • De som gör sig skyldiga till brott bör ställas till svars: Vi behöver omgående effektivare mekanismer för övervakning och rapportering av skador som orsakas civilbefolkningen och barnoffer, samt starkare rättssystem som behandlar brott mot barnets rättigheter i konflikter.
  • Barns ödelagda liv bör byggas upp igen: Vid återuppbyggnaden bör tryggandet av barnens framtid stå i centrum och  man skall investera i verksamhet som stödjer konfliktdrabbade barn. Barn ska erbjudas lämplig psykisk vård, lokala mentalvårdare och socialarbetare skall utbildas och barn med funktionsnedsättning skall ges stöd. Finansieringen av verksamhet som hjälper barn bygga upp sina liv igen måste säkras.

Allekirjoituksia nyt: 1

0
250
500