Råd för samtal med barn om coronavirus

Råd för samtal med barn om coronavirus

Rädda Barnen har samlat ett antal råd för vuxna för användning i olika krissituationer när barn behöver stöd. Råden fungerar också när barn oroar sig för coronaviruset. Råden bygger på Rädda Barnens mångåriga erfarenhet av att hjälpa barn att klara sig genom kriser, nationellt och internationellt.

Det är viktigt att vuxna följer med hur barn reagerar på medieuppståndelsen om coronaviruset, lyssnar till barns frågor, ger ärliga svar och tröstar.

1. SKYDDA BARNET FÖR MEDIEUPPSTÅNDELSEN

Barn kan bli förvirrade, rädda och ångestfyllda av bilder och innehåll i nyhetssändningar, på webbsidor o.s.v. Innehållet kan skrämma också vuxna.

2. LYSSNA TILL BARNET

Försök ta reda på vad barnet vet och förstår av händelserna innan du svarar på frågor. Barn kan uppleva att en situation som de inte förstår är stressande. Ta reda på vad barnet vet. Uppmuntra barn och ungdomar att prata och berätta om sina känslor, hjälp dem att hitta ord om de inte själva hittar dem. Alla känslor är tillåtna och de ska behandlas. Lugna och trösta barnet.

3. LUGNA BARNET

Påminn barnet om att vuxna gör allt för att skydda och hjälpa barn som har insjuknat. Berätta att du kommer att göra allt för att ta hand om barnet vad som än händer hen. Påminn om att barnet självt befinner sig i säkerhet.

4. FÖLJ MED BARNETS REAKTIONER OCH FÖRÄNDRINGAR I BETEENDET

Det är viktigt att vårdnadshavarna följer med barnets reaktioner samt eventuella förändringar när det gäller till exempel sömn, mat eller koncentration. Det är bra att också följa med humörsvängningar och fysiska symtom. Sök professionell hjälp om symtomen är kraftiga eller varar en längre tid.

5. VARJE BARN ÄR EN INDIVID

Barn reagerar på olika sätt. Barnets utvecklingsnivå, personliga erfarenheter samt sätt att klara sig och anpassa sig varierar stort. Mindre barn är beroende av sina föräldrar, men större barn och ungdomar får information från flera källor, till exempel vänner och medier. Kom ihåg att händelserna kan göra starkt intryck på ett barn oberoende av hens ålder. Var närvarande och stöd barnet.

6. GE BARNET EXTRA MYCKET TID OCH NÄRHET

Barn behöver närhet och uppmärksamhet för att känna sig trygga. Prata, lek och lyssna. Hitta på något roligt tillsammans.

7. VAR ETT EXEMPEL FÖR DITT BARN

Barn lär sig hantera händelser genom att se hur du som vuxen reagerar. Berätta för barnet om dina känslor utifrån barnets utvecklingsnivå. Bevara ditt lugn.

8. FÖLJ MED DITT EGET BETEENDE

Visa förståelse och medkänsla inför dem som drabbas av krisen. Då lär sig barnet att vi alla behöver varandra för att hjälpa varandra.

9. VÄRNA OM VARDAGENS RUTINER

De vanliga rutinerna i vardagen, som måltider, läggdags, skoluppgifter och lekar, hjälper barn att få fatt i den vanliga vardagen. Rutiner skapar trygghet och avleder uppmärksamheten från de tråkiga händelserna.

10. GÅ GENOM SÄKERHETSFRÅGOR MED BARNET

Påminn barnet om omsorgsfull handtvätt och att man ska undvika röra vid sitt ansikte. Man ska inte heller skaka hand. Om man vill hosta eller nysa ska man göra det i ärmen, inte i handen.

Råd till barn och ungdomar när det sker något tråkigt som skapar oro

  • Prata om det du funderar på med en trygg vuxen.
  • Alla känslor är tillåtna och de ska behandlas.
  • Skydda dig mot alltför mycket av medieflödet; tv-nyheter, webbinnehåll. Man måste inte titta på allt.