Tillsammans kan vi förändra barns liv

Tillsammans kan vi förändra barns liv

 1. Använd din röst i riksdags- och EU-valet och medverka till att Finland i år får en ny riksdag, en ny regering samt nya europaparlamentariker som alla främjar barnets rättigheter.
 2. Underteckna vår appell och kom med i den världsomspännande rörelsen som säger: Stopp för kriget mot barnen.
 3. Dela vår appell i sociala medier till dina vänner och be också dem komma med och försvara barnets rättigheter.
 4. Hjälp oss föra ut livräddande hjälp till barn som lever mitt i konfliktzoner och ge en gåva.
 5. Beställ Rädda Barnens nyhetsbrev (avgiftsfri) så kan du följa med hur vårt gemensamma arbete med att främja barnets rättigheter framskrider.

Rädda barnen finns på plats och hjälper barn I konfliktdrabbade länder.

Nödhjälp

Vi tillgodoser de akuta behoven som nödställda barn och deras familjer har: 

 • Vi delar ut mat och säkrar tillgången till rent vatten. 
 • Vi sörjer för att barn får vård och andra hälsovårdstjänster i vårdkliniker grundade av oss, eller i lokala vårdenheter som vi stöder. 
 • Vi ser till att barn får skydd för alla slag av våld, utnyttjande och vanvård eller försumlig behandling. 
 • I barnvänliga utrymmen inrättade av oss får barn vistas i trygghet, och de får stöd med återhämtningen efter sina svåra upplevelser. 
 • Vi ger barn möjligheter att fortsätta gå i skola och få utbildning. 

Långsiktigt stöd

Vi har förbundit oss vid att också efter att våldsamheterna har upphört ge drabbade barn, familjer och samhällen det stöd de behöver. 

 • Vi hjälper barn och deras familjer att bygga upp livet på nytt och återvända till en vanlig vardag. 
 • Vi stöder lokala samhällen och myndigheter med uppbyggnaden och utvecklingen av tjänster som uttryckligen gagnar barn i sårbara omständigheter. 
 • Vi verkar för att förebygga konflikter genom att minska fattigdom och stöda en positiv utveckling. 

Arbete för förnyade verksamhetsformer och strukturer

 • Vi trycker på konflikternas olika parter för att de ska fullgöra sina skyldigheter att skydda barn och andra civila samt i övrigt följa krigets lagar. 
 • Vi medverkar till att det humanitära biståndet ges obehindrat tillträde till alla hjälpbehövande. 
 • Vi kräver att hjälpinsatserna beviljas tillräcklig finansiering. 
 • Vi medverkar till att barnets rättigheter och behov prioriteras i all verksamhet i konflikter och vid återuppbyggnaden efter dem. 
 • Vi genomdriver förändringar i nationell lagstiftning och internationell rätt för att förbättra barnets rättigheter. 

logo

Varje krig är ett krig mot barnen” – Eglantyne Jebb, rörelsen Rädda Barnens grundare.

Den världsomspännande organisationen Rädda Barnen grundades för 100 år sedan för att hjälpa barn som led av krigets följder. Kampanjen Stopp för kriget mot barnen, som inleddes under jubileumsåret, har som mål att se till att barn som har hamnat mitt i krigets skräck och fasor ska få det skydd, de rättigheter och den hjälp de behöver.