Vart femte barn lever I en konfliktzon

Vart femte barn lever I en konfliktzon

Det är barnen som drabbas värst I krig. Antalet barn som lever I konfliktzoner är större än på nästan tjugo år. Antalet barn som har dödats eller sårats har mer än tredubblats.

År 2017 bodde det 420 miljoner barn, i konfliktzoner, vilket är 18 procent av alla världens barn, visar Rädda Barnens färska rapport Stopp för kriget mot barnen. Antalet ökade med 30 miljoner från år 2016 (1).

Barn som lever i konfliktzoner hotas dagligen av död, kidnappning och sexuellt våld, och de kan även bli värvade som barnsoldater. Barnens skolgång upphör när deras skolor utsätts för attacker, och barn nekas humanitär hjälp. Barn väljs rentav med avsikt ut som mål för attacker.

Barnens situation är värst i Afghanistan, Jemen, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Syrien, Irak, Mali, Nigeria och Somalia. Man uppskattar att under åren 2013–2017 har minst 550 000 under ett år gamla dött i de här länderna på grund av konflikterna. Antalet avlidna barn under fem år beräknas vara 870 000.

De flesta av barnen dog i indirekta följder av konflikterna, till exempel hunger och brist på vård. Dödligheten bland barn ökade också på grund av skador på infrastrukturen, bristfälliga sanitära förhållanden samt av att man hindrade den humanitära hjälpen från att nå fram.

Skydd för barn som drabbas av konflikter

Rädda Barnen efterlyser bland annat att man skyddar skolor, ställer till svars personer som har gjort sig skyldiga till brott mot barn, ser till att den humanitära hjälpen får fri lejd och tillhandahåller stöd för barn som återhämtar sig från konflikter. Organisationen presenterar över 20 rekommendationer till världens regeringar och beslutsfattare. Också Finlands kommande regering bör i sin utrikespolitiska agenda starkare prioritera skydd av barn i konflikter.

Finlands kommande regering ska:

  • verka för att skydda barn i konflikter
  • systematiskt fördöma brott mot barns rättigheter
  • stöda arbetet med att ställa dem, som har brutit mot barnens rättigheter, till svars
  • i den humanitära hjälpen betona beskydd av barn och utbildning i konflikter
  • främja ratificeringen och förverkligandet av den internationella förklaringen om trygga skolor (Safe Schools Declaration)
  • öka det humanitära biståndet riktat till barn som lever i konfliktzoner – och samtidigt återgå till att öka finansiering av utvecklingssamarbetet i enlighet med internationella förbindelser
  • skärpa kriterierna för vapenexporten så att Finland inte längre exporterar krigsmateriel till krigförande länder, vilket skedde i fallet med konflikten i Jemen.
  • Allvarliga brott mot barnets rättigheter bör ses som ett speciellt kriterium mot beviljandet av exporttillstånd/li>
  • trygga asylsökande barns och flyktingbarns rättsskydd.

Läs mera

Rapporten Stopp för kriget mot barnen (EN)

Sammandrag på finska

Rädda Barnens pressmeddelande om Stopp för kriget mot barnen -rapporten på finska

(1) Rapport utförd av fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo.

logo

Varje krig är ett krig mot barnen” – Eglantyne Jebb, rörelsen Rädda Barnens grundare.

Den världsomspännande organisationen Rädda Barnen grundades för 100 år sedan för att hjälpa barn som led av krigets följder. Kampanjen Stopp för kriget mot barnen, som inleddes under jubileumsåret, har som mål att se till att barn som har hamnat mitt i krigets skräck och fasor ska få det skydd, de rättigheter och den hjälp de behöver.