Stopp för kriget mot barnen

Stopp för kriget mot barnen

APPELL

Sjuåriga Ismail* var med sina vänner på väg till skolan när skolbussen träffades av en missil. Femtio människor omkom, av dem var 40 barn.

Ismails hemland Jemen är ett av länderna där barn lever mitt i ett krig. Allt oftare blir just barn direkta mål för krigshandlingar och till exempel attacker mot skolor har blivit vanliga.

Vart FEMTE barn i världen lever i konfliktdrabbade områden. DET HÄR ÄR KRIG MOT BARN.

Militära attacker mot barn är alltid ett brott. Kriget mot barn är möjligt eftersom man inte följer internationell lag, eftersom man prioriterar vapenhandel framför barnskydd, och eftersom man inte ställer de skyldiga till svars för sina brott. Kriget mot barn fortsätter eftersom världens beslutsfattare tiger.

I hela världen driver Rädda Barnen kampanjer för att beslutsfattare ska höra om de krigsdrabbade barnens nöd. Det här lyckas bara om människor i hela världen, också här i Finland, höjer sina röster och säger: Stopp för kriget mot barnen.

I år kommer Finland att få en ny riksdag och regering samt nya representanter i Europaparlamentet. I år kommer Finland att vara ordförandeland för EU. Låt oss ge beslutsfattarna en stark signal: Finland måste skydda barn i krig.

*Namnet är fingerat för att skydda identiteten.

Stopp för kriget mot barnen

Genom att underteckna appellen till Finlands kommande regering hjälper du oss att tillsammans göra de krigsdrabbade barnens röster hörda både i Finland och i hela världen.  När vi har samlat in 10 000 underskrifter överlämnar vi appellen till Finlands nya regering.

Allekirjoituksia nyt: 0

0
5000
10000

Finlands kommande regering ska:

  • verka för att skydda barn i konflikter. 
  • systematiskt fördöma brott mot barns rättigheter. 
  • stöda arbetet med att ställa dem, som har brutit mot barnens rättigheter, till svars. 
  • i den humanitära hjälpen betona beskydd av barn och utbildning i konflikter. 
  • främja ratificeringen och förverkligandet av den internationella förklaringen om trygga skolor (Safe Schools Declaration). 
  • öka det humanitära biståndet till barn som lever i konfliktzoner – och samtidigt återgå till att öka finansiering av utvecklingssamarbetet i enlighet med internationella förbindelser. 
  • skärpa kriterierna för vapenexporten så att Finland inte längre exporterar krigsmateriel till krigförande länder, vilket skedde i fallet med konflikten i Jemen. 
  • Allvarliga brott mot barnets rättigheter ska ses som ett speciellt kriterium mot beviljandet av exporttillstånd. 
  • trygga asylsökande barns och flyktingbarns rättsskydd. 

logo

Varje krig är ett krig mot barnen” – Eglantyne Jebb, rörelsen Rädda Barnens grundare.

Den världsomspännande organisationen Rädda Barnen grundades för 100 år sedan för att hjälpa barn som led av krigets följder. Kampanjen Stopp för kriget mot barnen, som inleddes under jubileumsåret, har som mål att se till att barn som har hamnat mitt i krigets skräck och fasor ska få det skydd, de rättigheter och den hjälp de behöver.