Man får inte spara på barnskyddet! Man får inte spara på barnskyddet!

APPELLERA TILL KOMMUNALA BESLUTSFATTARE: MAN FÅR INTE SPARA PÅ BARNSKYDD!

Coronakrisen har försämrat måendet bland barn, ungdomar och familjer. Appellera med oss till de kommunala beslutsfattarna för att de i sina beslut ska säkerställa ett gott barnskyddsarbete – trots sparkraven.

VI KRÄVER ATT BARNSKYDDETS SOCIALARBETARES KLIENTANTAL FÅR VARA HÖGST 25

Barn har rätt att bli hörda och få hjälp. Bara genom att begränsa klientantalet och arbetsmängden gör man det möjligt för barnskyddets personal att sätta sig in i barnets och familjens situation och säkerställa att de får det stöd som de behöver.

VI KRÄVER ATT MAN SATSAR PÅ FÖREBYGGANDE BARNSKYDD

Vi har aldrig tidigare i Finland haft lika många omhändertagna och placerade barn som nu – de är nästan 19 000. Med förebyggande barnvård kan man hjälpa familjer i tid och hindra antalet från att stiga.

Kommunerna ska redan i ett tidigt skede kunna erbjuda familjer och barn individuellt stöd som sätts in i rätt tid. Genom det kan man förhindra avhjälpande åtgärder, som till exempel omhändertaganden. Ett tidigt stöd blir också billigare för samhället.

Hjälp barnen – underteckna petitionen. Vi presenterar petitionen med underskrifter för de nya kommunala beslutsfattarna.

APPELL

Med min underskrift kräver jag att man inte sparar på barnskyddets bekostnad.

  • Genom att underteckna petitionen godkänner jag att mitt namn och min e-postadress överlämnas i samband med att petitionen överlämnas till de kommunala beslutsfattarna samt att mina uppgifter sparas och behandlas i Rädda Barnens marknadsföringsregister Vi håller dig underrättad om hur situationen med petitionen framskrider samt om annat som Rädda Barnen gör för barns väl.

Allekirjoituksia nyt: 128

0
5
10 000