Pelastakaa Lapset puuttuu väkivaltaiseen radikalisoitumiseen verkossa

Pelastakaa Lapset puuttuu väkivaltaiseen radikalisoitumiseen verkossa

Verkon äärisisältö vaikuttaa lapsiin ja nuoriin monin tavoin. Pelastakaa Lapset alkaa uudella RadicalWeb-hankkeellaan ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää, nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja radikalisoitumista.

Pelastakaa Lasten RadicalWeb-hanke tuottaa selvityksen suomalaisten verkkoympäristöjen äärisisällöstä. Selvityksen aineistopohja kerätään modernilla tiedonlouhintatyökalulla, jonka avulla saadaan jatkuvasti päivittyvä näkymä erilaisiin verkkoilmiöihin. Selvityksen tavoitteena on ymmärtää esimerkiksi, miten väkivaltainen radikalisoituminen rakentuu verkossa ja mikä verkon rooli siinä on.

Kaikki radikaali ajattelu ei ole haitallista – olennaista tarkasteltavassa radikalisoitumisessa ja ääriajattelussa on ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien loukkaaminen, esimerkiksi valmius väkivallan käyttöön. Verkolla ja sosiaalisella medialla on ollut olennainen rooli esimerkiksi Christchurchin terrori-iskujen kaltaisissa ääri-ilmiöissä. Tutkimusten mukaan verkko lisää mahdollisuuksia radikalisoitua ja toimii kaikukammiona, jossa omille radikaaleille ajatuksilleen saa helposti vastakaikua. Verkko ei kuitenkaan itsessään radikalisoi ketään, vaan taustalla on muita tekijöitä – esimerkiksi syrjäytyminen sekä vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset altistavat nuoria sille.

Koulutuksilla työkaluja radikalisoitumiseen puuttumiseen

Selvitystyön lisäksi Pelastakaa Lapset kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista: tunnistamaan sitä ja puuttumaan siihen.

”Laajasti nuoria kohtaavalla nuorisotyöllä on valtavasti mahdollisuuksia puuttua väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ääriajatteluun. Haasteena on kuitenkin se, ettei nuorisotyöntekijöillä ole tarpeeksi tietoa ilmiöstä ja siihen puuttumisesta. Tähän pyrimme vaikuttamaan ympäri Suomen järjestettävillä koulutuksilla”, sanoo RadicalWeb-hanketta koordinoiva Maarit Suhonen Pelastakaa Lapset ry:stä.

”Väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriajattelu verkossa vaikuttavat nuoriin monilla tavoilla. Nuoret esimerkiksi altistuvat radikaalien liikkeiden julkista keskustelua vihamielisiin leireihin jakavalle viestinnälle ja ovat kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia, erityisesti verkossa. Vihapuhetta voi pitää ääriajattelun ilmentymänä, ja se vaikuttaa tutkitusti kohteidensa turvallisuuden tunteeseen ja aiheuttaa pelkoa. Siten se myös toisintaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa: turvattomuutta kokevan nuoren mahdollisuudet yhteiskuntaan osallistumiseen ovat huonommat kuin muiden.”

Pelastakaa Lapset on tehnyt jo vuosien ajan työtä lasten ja nuorten digitaalisen hyvinvoinnin ja verkkoturvallisuuden puolesta ja netissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Pelastakaa Lapsilla on esimerkiksi alkamassa Reconnect-hanke, joka pyrkii verkon avulla tavoittamaan kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevia lapsia sekä kehittämään heille tukea.