Outi viettää tänään tuhansien äitien lailla äitienpäivää

Outi viettää tänään tuhansien äitien lailla äitienpäivää

ALLEKIRJOITA VETOOMUS LASTENSUOJELUN PUOLESTA >>

Sijoitetun lapsen äitinä Outin kanssa äitienpäivää viettää myös sijoitetun lapsen syntymä-äiti. Pelastakaa Lasten perhehoito on tukenut sijaisperheen matkaa alusta alkaen.  Ammattiapu sijaistavaan äitiyteen on korvaamattoman tärkeää.

Teksti: Rail Mykkänen        Kuvat: Suvi Elo

 ”Kysyttäessä sanon, että perheeseemme kuuluu neljä lasta. Minulle kaikki ovat rakkaita, eikä heitä ole tarvetta laittaa mihinkään arvojärjestykseen. Jokainen on rakas omana itsenään”, sanoo Outi Väliviita.

Tähän on tultu. Näin ei ole ollut aina. Sijoitetun lapsen asettuminen perheeseen kysyy äidiltä halua käsitellä omia tunteitaan. Rakkauteen ei ole oikotietä. Siksi ammattiapu sijaistavaan äitiyteen on korvaamattoman tärkeää.

”Kuullessani, miten yksin monet sijaisperheet ovat jääneet, en ole edes kehdannut kertoa, miten vahvasti tuetun alun me saimme. Ja miten hyvin meillä asiat tänään ovat. Sosiaalityöntekijän lisäksi meillä kävi kotona perheohjaaja, joka auttoi meitä keskusteluin ja arjen apuna.”

” Ajattelen, että kaikkien näiden lasten  äitinä tärkein taitoni on olla kuunteleva ja myötätuntoinen äiti ja tarjota turvallista ohjausta.”

Outi nappaa kerkeävän lapsen syliinsä ja kehaisee:

”Tää laps on kyllä sellainen hoksnokka. Kaiken sinä huomaatkin. Vaan miten söpönen oot.”

Sitten hän lisää:

”Juuri ammattilaisten osaamisella oli ratkaisevan suuri merkitys sille, kuinka kiintymykseni alkoi itää ja kuinka tänä päivänä koen. Rakkaus ei ole mikään itsestään selvyys, mutta saavutettavissa oleva tunne se on”.

Kuka arvioi mitä lapsen matkaan laitetaan?

Jokainen kaupunki valitsee, millaisen tuen he sijoitettavan lapsen matkaan ostavat. Pelastakaa Lapset on jo pitkään tehnyt työtä jalkauttaakseen vahvan tuen osana lapsen sijoitusta. Vahvan tuen lähtökohtana on, että koko porukalle on tarjolla tukea. Sijoitettavan lapsen tukemisen rinnalla tuetaan sijaisperhettä kokonaisuudessaan ja lapsen syntymävanhempia sekä heidän sukua.

”Perheen yksilöllisistä tarpeista lähtevän  tuen puute on yleisin syy sijoitusten purkautumiselle.”

Pelastakaa Lasten perheohjaaja Anna-Riitta Leander on tukenut sijaisperheen arkea.

Todellisuus tänä päivänä on se, että kuntien lastensuojelua kuormittaa liian tiuhaan vaihtuvat sosiaalityöntekijät ja täyttämättä olevat vakanssit. Kunnan asiakkaina olevat sijaisperheet saattavat jäädä täysin vaille ammatillista tukea. Eräs keino turvata lapsen oikeudet on kääntyä palveluntarjoajan puoleen. Turun kaupungin Pelastakaa Lapsilta ostama paketti Outi Väliviidan vastaanottaman lapsen sijoituksen tueksi on eräs maamme laadukkaimpia.

Sijoituksen purkaminen satuttaa jokaista sijoituksen osapuolta, mutta eniten se tekee hallaa lapsen uskolle omaa merkityksellisyyttään kohtaan.

”Kukoistaakseen, rakkaus vaatii kohtuullisia olosuhteita, tukea, kannustusta, lepoa ja iloa. Myös me äidit tarvitsemme näitä lisäravinteita rakastaaksemme rohkeasti myös vastoinkäymisten aikana”, muistuttaa Outi Väliviita.

”Äitinä olemiseen liittyy halu rakastaa lasta. On kohtuutonta, jos tätä halua hyväksikäytetään järjestelmän taholta. ”

Kaikilla lapsilla, myös sijoitetulla, on oikeus juuriinsa, omaan historiaansa ja sukuunsa. Sijaisperheellä puolestaan on oikeus kokonaisvaltaiseen räätälöityyn tukeen, myös mentorointiin. Syntymävanhemmilla taas on oikeus oppia tuntemaan lapsensa. Siksi tarvitaan apua ja tukea etenkin monenlaisten tunteiden käsittelemiseksi.

”Sitten kun erilaisuus ei enää pelota, eikä ole uhka, niin tulee hetki, jolloin tunnustaa, että toinen on kyllä ihan erilainen kuin minä, mutta onhan hän myös kiva.” Outi Väliviita sanoo. ” Elämä on rikasta, kun on kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa”.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS LASTENSUOJELUN PUOLESTA >>