Tutkittuja menetelmiä käytöshäiriön hoitoon

Palaa verkkolehden etusivulle

Tutkittuja menetelmiä käytöshäiriön hoitoon

KASVUN TUKI-VERKKOPALVELU on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Palvelu on osa sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Kasvun Tuki-palvelun tarkoitus kehittyä sitä mukaan, kun tutkittuja menetelmiä tulee lisää.

MULTIDIMENSIONAALINEN PERHETERAPIA (MDFT) on intensiivinen, jalkautuva perhe- ja systeemiorientoitunut työtapa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon avohoidon työntekijöille, jotka työskentelevät laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivien 12 – 19 -vuotiaiden nuorten kanssa.

IHMEELLISET VUODET Myös adoptiolasten vanhempien kesken hyväksi todettu menetelmä on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster-Strattonin kehittämä Ihmeelliset vuodet -ohjelma (The Incredible Years). Ryhmätyöskentelynä tapahtuma ohjausmenetelmä on suunnattu 3 –12 -vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja käytöshäiriöstä kärsivien lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

VOIMAPERHEET on hoito-ohjelma lapsuusiän käytöshäiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kyseessä on ammatillinen tuenmuoto. Hoito-ohjelma perustuu vaikuttavaksi todettuihin vanhempainohjausmenetelmiin ja se toteutetaan strukturoidusti internetin ja puhelimen välityksellä.

DKT-A Dialektinen käyttäytymisterapia on alun perin aikuisilla tunnesäätelyn vaikeudesta kärsiville suunnattu hoitomuoto, josta on kehitetty nuoruusikäisille menetelmä. Nuoruusikäisten ohjelmassa ovat niin yksilö-, ryhmä-, kuin vanhempain tapaamisetkin tärkeässä roolissa.

ANNA FREUD CENTERIN menetelmistä Mentalization-Based Treatment Training (MBT) perustuu ihmisen kykyyn oppia ymmärtämään omia ja toisen ihmisen mielentiloja. MBT-A on nuorille tarkoitettu mentalisaatioon perustuva ryhmäterapian ja yksilöterapian muoto erityisesti tunnesäätelyn vaikeuksista ja persoonallisuuden rakenteellisesta hauraudesta kärsiville nuorille.

Aiheesta kattava artikkeli Pelastakaa Lapset –lehti 5/2017

Pelastakaa Lapset -verkkolehden etusivulle