THL julkisti tutkimuksen lapsiperheköyhyydestä

Palaa verkkolehden etusivulle

THL julkisti tutkimuksen lapsiperheköyhyydestä

Teksti THL Piirros Raili Mykkänen

Lasten ja lapsiperheiden köyhyys on ollut yhteiskunnallisen keskustelun teemana koko 2000-luvun ajan. Silti köyhyysaste kasvoi vuoteen 2007 asti kolminkertaistuen vuoteen 1995 verrattuna, ja se on 2010-luvulla pysynyt noin kymmenen prosentin tasolla. Vuonna 2014 köyhiä lapsiperheitä oli 63 400, ja niissä eli 126 000 lasta.

  • THL:n aiempi tutkimus on osoittanut, että pikkulapsiperheiden köyhyys on vaarallisinta, sillä se heijastuu kaikkein useimmin vielä aikuisiälläkin. Siksi on huolestuttavaa, että köyhyys on nyt kasvanut juuri pienten lasten perheissä, toteaa tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

Lapsiperheköyhyyden taustalla on työttömyyttä, niukkaa koulutusta ja työelämän muutos. Köyhien lapsiperheiden huoltajat ovat selvästi muiden lapsiperheiden huoltajia useammin vailla ammatillista koulutusta.

Korkea koulutuskaan ei enää välttämättä suojaa köyhyydeltä, sillä köyhissä lapsiperheissä on selvästi aiempaa useammin korkeakoulutettu huoltaja.

Yhteiskunnan tuki lapsiperheille ei noussut kasvun vuosina, mutta lamavuosina 1990-luvun alussa ja 2010-luvulla lapsiperheiltä on leikattu.

Viisi prosenttia lapsista asuu perusturvan varassa elävissä perheissä.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että köyhyyden esiintymiseen, tasoon ja seurauksiin vaikutetaan poliittisilla valinnoilla. Lapsiperheiden toimeentuloa voitaisiin helpottaa muun muassa kohentamalla lapsiperheiden tulonsiirtoja, lisäämällä lapsikorotus opintotukeen ja kehittämällä opiskelun eri vaiheisiin helposti saatavaa tukea, jotta kaikki nuoret voisivat saada ammatillisen koulutuksen.

-Ei vain perhepolitiikassa vaan monilla muillakin politiikan alueilla tehdyt päätökset, esimerkiksi verojen ja maksujen korotukset, ovat heijastuneet lapsiperheiden toimeentulon ja hyvinvoinnin mahdollisuuksiin. Haitalliset poliittiset päätökset voitaisiin välttää arvioimalla etukäteen päätösten seurauksia lasten ja lapsiperheiden kannalta, tutkija Minna Salmi toteaa.

Kyseinen teksti on lainattu Terveyden ja hyvinvoinnin verkkosivulta.

Lähde: Karvonen, Sakari & Salmi, Minna (toim.). Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 30/2016. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-741-1 (painettu), ISBN 978-952-302-742-8 (verkkojulkaisu). 

Pelastakaa Lapset -verkkolehden etusivulle