Tarve kansalaisaloitteelle

Liikkeelle lähtö.  Järjestömme paikallisyhdistykset ovat omilla paikkakunnillaan tukeneet jo vuosien ajan vähävaraisia opiskelijoita Eväitä Elämälle -ohjelmamme kautta. Viimeisten vuosien aikana keskustoimistolle on kuitenkin raportoitu tuentarpeen lisääntymisestä joka puolella maata. Tilanne kentällä pysäytti arvioimaan näennäisesti maksuttoman toisen asteen opiskelun todellista maksuttomuutta.

Kun kansainvälinen Save the Children järjestö käynnisti kansainvälisen ”Every last Child” -nimisen köyhyydenvastaisen kampanjan kaikissa jäsenmaissaan, Suomen Pelastakaa Lapsissa oli selvää, että paikallisyhdistysten taholta tulleessa viestissä on meidän työsarkamme.

Suomessa kampanja on esillä otsikolla ”Yhtäkään lasta ei jätetä”. Viestintä- ja vaikuttamistyön monitaituri Mari Pasula vastaa kotimaisen kampanjan eteenpäin viemisestä.

  • Mahdollisimman monen tulee ensinäkin tietää, että Suomessa on lapsia, joille peruskoulu jää viimeiseksi opinahjoksi, ei laiskuuden, vaan varattomuuden takia. Ongelma ei ole vielä tarpeeksi vahvasti yleisesti tiedossa!
  • Uskon, että suurin osa suomalaisista kyllä ymmärtää, että työelämään on melkoisen vaikea päästä kiinni pelkän peruskoulun varassa. Liian monen nuoren kohdalla kyse on siitä, että toisen asteen opiskeluun vaadittavat oppimateriaalit maksavat aivan liian paljon.

Hyvinvointivaltion lähtökohta on sivistys. Sivistys kiteytyy kansan yleisen tason koulutukseen. Toisen asteen opintoja eli lukiota tai ammattioppilaistosta pidetään lähtökohtana. Myös kansainvälinen lainsäädäntö (YK:n lapsenoikeuksien sopimus) tukee jokaisen lapsen oikeutta saada koulutusta.

Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanjan tavoite on pysäyttää varallisuuden puutteesta johtuva koulutuksellinen syrjäytyminen. Ensimmäinen kansallinen esiintulo tapahtuu Ylen kautta. Ylen kanvilla alkaa pyöriä toukokuussa tiedonvälitykseen ja varainhankintaan tähtäävä tietoisku nimeltä Alioppilas. Toistaiseksi tarvitaan varainkeruuta Eväitä Elämälle -ohjelmalle, jota kautta oppimateriaalituki koordinoidusti jaetaan.

  • Kansalaisaloitteen kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa pysyvämmin vähävaraisten nuorten opiskelumahdollisuuksiin, Mari Pasula sanoo.

Kerromme kansalaisaloitteen etenemisestä jälleen 1.6.2017