Tämän takia Pelastakaa Lapset tukee #ykkösketjuun-kampanjaa

Palaa verkkolehden etusivulle

Tämän takia Pelastakaa Lapset tukee #ykkösketjuun-kampanjaa

Miljoonien lasten kohdalla ei ole kyse pienistä kotiaskareista, kuten tiskivuorosta tai sängyn petaamisesta, vaan he tekevät töitä kohtuuttoman pitkiä aikoja levotta tai olosuhteissa, joissa heidän henkensä on varassa. Lapset saattavat myös kärsiä välillisesti vanhempiensa työolosuhteista ja siellä tapahtuvista työturvallisuusrikkomuksista.

Myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyy muun muassa lapsityön lopettamisen kaikkialla maailmassa.

Neljä tosiasiaa, miksi yritysvastuuta on selkeytettävä.

 1. Yritykset rakentavat toiminnallaan yhteiskuntaan hyvinvointia, mutta liiketoiminnalla on joskus myös synkeämpi puolensa. Osa yrityksistä syyllistyy toiminnassaan työntekijöiden oikeuksien polkemiseen tai käyttää esimerkiksi lapsityövoimaa.
 2. Lapset ovat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ja haavoittuvimpia jäseniä. Lähes kaikilla yritysten vastuullisuutta koskevilla päätöksillä on suora tai epäsuora vaikutus lasten oikeuksien toteutumiseen. Yritysten toiminnalla saattaa olla pitkäaikainen ja jopa peruuttamaton vaikutus lapsiin.
 3. Lasten oikeudet yritysten toiminnassa eivät liity ainoastaan lapsityövoiman käyttöön vaan kyse on laajemmasta käsitteestä, joka rakentuu neljälle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteelle:
  • Lapsen edun ensisijaisuus
  • Lapsen oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
  • Lapsen oikeus osallistua
  • Lapsen oikeus henkiinjäämiseen ja kehittymiseen.
 4. Yritystoiminnassa lasten oikeuksien käsite kattaa nuorten työolojen lisäksi muun muassa vanhempien työolot, kuten äitiysloman, mahdollisuuden imetykseen työpaikalla, perheen ja vapaa-ajan yhdistämisen, elämiseen riittävän palkan, perheiden asuinolot tehtaiden asuntoloissa. Suuremmassa mittakaavassa tarkastelun alla on oltava kaikki yritysten lapsille ja nuorille suuntaamat tuotteet ja niiden turvallisuus, sisältäen myös lapsiin kohdistuvan mainonnan.

Pelastakaa Lapset -verkkolehden etusivulle