Huolenpitoa köyhyyden keskellä

Palaa verkkolehden etusivulle

Huolenpitoa köyhyyden keskellä

Burkina Faso on Suomen Pelastakaa Lasten suurin kehitysyhteistyön kohde. Suomen Pelastaa Lasten erityisinä osaamisalueina ovat lastensuojelu ja lapsiköyhyys, ja nämä teemat linkittyvät lähes kaikkiin Burkina Fasossa käynnissä oleviin projekteihin.

Maan tilanne on pahentunut entisestään pohjois- ja itäosissa tehtyjen terroristi-iskujen seurauksena. Yli 80 koulua on jouduttu sulkemaan viime syksyn aikana. 40,1 % ihmisistä elää taloudellisessa köyhyydessä, ja saman verran väestöstä kärsii aliravitsemuksesta.  Viimeisen 10 vuoden aikana Burkina Fason väestö on myös kaksinkertaistanut, mikä tarkoittaa, että suurin osa väestöstä on lapsia.

Näissä olosuhteissa lapsuuden turvaaminen on todella erityisen tärkeää, Anniina Haaranen sanoo.

Paikallinen Pelastakaa Lasten maatoimisto on tehnyt työtä lasten oikeuksien edistämiseksi maassa vuodesta 1980 lähtien. Suomen Pelastakaa Lapset toimii kansainvälisen Pelastakaa Lasten maatoimiston yhteistyökumppanina, rahoittajana ja tukijana.

Kenttätyöjaksolla sain ilokseni kuulla, kuinka Pelastakaa lasten hanke on käytännössä muuttanut lasten elämää. Tapasin Niokon kylässä 13-vuotiaan Harouna Ouédraogon, Anniina Haaranen kertoo.

Anniina Haaranen oli mukana alueella toteutettavissa Suomen ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa kouluikäisten lasten vanhemmille lahjoitetaan käteisvaroja koulumaksuihin. Hanke tukee myös lasten resilienssiohjelmaa eli erilaisten lasten selviytymiskeinojen vahvistamista.

Anniinan tapaama Harouna kertoo:

Ennen projektia en ollut käynyt koulussa ja kadehdin muita oppilaita. Elämäni oli vaikeaa. Siitä lähtien kun vanhempani ovat osallistuneet lasten resilienssiohjelmaan, he ovat ymmärtäneet koulutuksen tärkeyden ja projektin käteisavustuksen avulla he ovat pystyneet maksamaan koulumaksuni.

Burkina Fason lapsista 11,5 % ei ollut kuitenkaan käynyt peruskoulua. 63,8% ei ole käynyt yläastetta. Harouna siis tietää, millainen vaikutus opiskelulla tulee olemaan hänen tulevaisuudelleen.

Olen vasta ensimmäisellä luokalla ja luokkani kookkain, mutta se ei minua haittaa. Nyt elämälläni on suunta ja tiedän saavani hyvän työn, jonka turvin voin myöhemmin pitää vanhemmistani hyvän huolen.

Vaikka maa kohtaa useita haasteita, Burkina Fasossa elää arviolta 60 eri etnistä ryhmää keskenään sovussa. Täällä Länsi-Afrikan sisämaavaltiossa kaikuvat iloiset ”Bonjour, ca va?” tervehdykset ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Kaikkia tervehditään, tuttuja ja tuntemattomia. Ihmisestä välittäminen onkin tapa, joista suomalaisilla olisi paljon opittavaa.

Työmme lasten hyväksi

Burkina Fasossa varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu.

  • Lapsiköyhyyden vähentäminen: Tuemme äärimmäisessä köyhyydessä olevia perheitä saamaan turvatumpaa toimeentuloa ja autamme heitä katkaisemaan köyhyyden kierteen. Yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa kehitämme sosiaaliturvan rakenteita, jotta lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin ja että tuet ja palvelut saavuttavat ne, jotka eniten apua tarvitsevat.
  • Suojelua: Vahvistamme lastensuojelun rakenteita, jotta lapset eivät joutuisi väkivallan, välinpitämättömän kohtelun tai hyväksikäytön kohteeksi. Edistämme kaikkien toimijoiden kykyä tunnistaa vaikeuksissa olevia lapsia ja huolehtia heistä.
  • Terveyttä ja ravitsemusta: Edistämme lasten ja heidän perheidensä pääsyä ilmaisten tai kohtuuhintaisten terveyspalvelujen piiriin. Lasten terveydentilan sekä ravitsemuksen parantamisessa painotetaan myös ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten terveyskasvatusta. Euroopan unionin (DEVCO) tuella parannetaan lasten ravitsemusta edistäen samalla perheiden toimeentuloa.
  • Koulutusta kriisitilanteessa: Sahelin alueella mahdollistamme Euroopan unionin (ECHO) tuella väkivaltaisuuksista kärsivien lasten koulunkäynnin ja opintojen jatkuminen. Sen lisäksi, että koulunkäynti on avain parempaan tulevaisuuteen, tämä varmistaa lapsille edes jonkinlaisen tavallisen arjen jatkumisen.

Pelastakaa Lapset -verkkolehden etusivulle