Suvilinna sai huippupisteet vertaisarvioinnissa

Suvilinnassa toteutettiin syksyn aikana Pesäpuu ry:n tekemä vertaisarviointi. Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Vertaisarviointi mahdollisti nuorten palautteen antamisen. Nuoret saivat arvioida, antaa palautetta ja kertoa mielipiteitään Lastenkoti Suvilinnasta ja omasta arjestaan. Palautteen keräämisessä on tärkeää, että asiakasnuoria on kohtaamassa aikuistuneet vertaiset, joilla itsellään on kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta.

Arvioinnissa oli mukana 6 nuorta. He antoivat Suvilinnalle 4,7 tähteä (max 5).

Poimintoja palautteesta:

Saatko positiivista palautetta? Nuorten kokemusten mukaan he saavat Suvilinnassa positiivista palautetta, ja heitä kehutaan yksilöllisesti heidän omien taitojensa ja osaamisensa perusteella. Miten nuorten yksilölliset tarpeet huomioidaan? Nuoret kokevat, että heidän yksilölliset tarpeensa huomioidaan Suvilinnassa hyvin. ”Kyllä, täällä hyväksytään ja otetaan ihmisiä huomioon yksilöllisinä” Kohdellaanko nuoria tasa-arvoisesti? Nuorten mielestä heitä kohdellaan Suvilinnassa tasa-arvoisesti.

Me ohjaajat olemme aivan häkeltyneitä tästä mahtavasta palautteesta ja niin kovin kiitollisia meidän upeista nuorista!