Pärskeen vuosi 2021 käyntiin lasten oikeuksia ja turvallisuutta käsitellen

Pärskeen vuosi 2021 aloitettiin päivittämällä hyvää kohtelua koskeva suunnitelma yhteisökokouksessa. Mukana teeman käsittelyssä oli viisi nuorta ja kaksi työntekijää.

Suunnitelma käytiin läpi ja päivityksen yhteydessä muisteltiin mm. edellisen vuoden riskitilanteita ja yhteisesti todettiin, että riskejä on ollut, mutta siitä huolimatta onollut turvallista. Suunnitelmaan saatiin kirjattua uusia huomioita ja lisäyksiä itsemääräämisen ja osallisuuden vahvistamiseksi sekä turvallisuuden ja omien oikeuksien tuntemisen lisäämiseksi.

Pärskeen yhteisössä asian käsittely sujui hyvin ja kaikki saivat mahdollisuuden osallistua haluamallaan aktiivisuudella.

Pärskeessä ollaan toiveikkaita vuoden 2021 suhteen ja uskotaan, että kokonaisuudessaan vuosi voi olla parempi kuin edeltävä vuosi.

Nuorten mietteitä teeman työstämisestä:

”Voin vaikuttaa omaohjaaja-aikoihin ja siihen, mitä tehdään. Hyvä, että voin vaikuttaa, ettei tehdä asioita, mistä en pidä.

Olen päässyt vaikuttamaan Pärskeen yhteisiin hankintoihin, ruokaan ja toimintaan.

Päätettiin yhteisesti vuoden 2021 haasteeksi, että yritetään olla ilman rajoituksia koko vuosi.

Käsiteltiin suunnitelmaa juuri hyvin, voitaisiin käyttää televisiota useamminkin, esimerkiksi yhteisökokousten yhteydessä.”