Palvelut kunnille

Pelastakaa Lasten tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Arvojemme mukaisesti kohtaamme kaikissa toiminnoissamme jokaisen lapsen, vanhemman, perheen yksilöllisesti ja luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja lasten hyvinvointi paranee.

Tarjoamme erilaisia asiantuntijapalveluita perheille ja ammattilaisille. Toteutamme palveluita viidessä aluetoimistossa. Palveluihimme kuuluu tukiperhetoimintaaperhehoitoaadoptiotoimintaaperhekuntoutusta, ammatillinen tukihenkilötyö, itsenäisen asumisen tuki sekä asiantuntijapalveluita. Järjestöllämme on lisäksi viisi sijaishuollon yksikköä. Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstömme tukena toimivat myös valtakunnallisen järjestön erityisasiantuntijat.