Laajennamme hätäapua Irakissa ja Somaliassa

Laajennamme hätäapua Irakissa ja Somaliassa

Suomen Pelastakaa Lapset aloittaa uudet hätäavun toimet Irakissa ja Somaliassa, joissa miljoonat ihmiset tarvitsevat humanitaarista apua. Erityisesti lasten tilanne on hyvin vaikea konfliktin ja kuivuuden seurauksena. Heillä on vaara joutua esimerkiksi hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi.

Suomen Pelastakaa Lapset aloittaa lauantaina uudet hätäavun toimet sekä Irakissa että Somaliassa. Osana uusia hankkeita varmistetaan kuivuutta sekä konfliktia paenneiden lasten ja heidän perheidensä toimeentulo ja ravitsemus käteisavustuksilla, minkä lisäksi vahvistetaan lasten suojelua kriisitilanteessa.

Uudet hankkeet toteutetaan ulkoministeriön sekä Suomen Pelastakaa Lasten tukijoiden tuella ja lahjoituksilla.  Kahteen hätäavun hankkeisiin on varattu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Apua konflikteista kärsiville lapsille Irakissa
Irakissa yhteensä noin kolme miljoonaa ihmistä on paennut maan sisällä konfliktia. Lisäksi maassa on noin 235 000 Syyrian pakolaista. YK arvioi, että noin 11 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa.

Nyt alkavassa hankkeessa annetaan käteisapua Syyrian pakolaisille, Irakin maan sisäisille pakolaisille sekä ISIS:n joukkojen vetäydyttyä kotiin palanneille perheille, joilta konflikti on vienyt elinkeinomahdollisuudet.

Irakin kriisin on sanottu myös olevan lastensuojelukriisi. Konfliktin myötä monet perheet ovat täysin jääneet vailla toimeentuloa. Köyhyyden on ajanut monet perheet laittamaan lapsensa töihin tai naimisiin. Myös lasten seksuaalinen hyväksikäyttö sekä lapsiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt.

Käteisavun lisäksi hankkeessa annetaankin vanhemmille myös neuvontaa lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä ja tiedotetaan esimerkiksi lapsiavioliittojen ja -työn haitoista. Lapset saavat myös psykologista tukea. Lastensuojelussa tehostetaan vaikeuksissa olevien lasten tapausten seurantaa. Vahvistamme myös lasten ja nuorten kykyä selviytyä nykyisistä ja tulevista vaikeuksistaan sekä autamme heitä toipumaan kokemuksistaan.

Vuoden 2017 loppuun kestävä hanke toteutetaan Irakin Ninewan ja Dohukin maakunnissa kahdessa kylässä sekä yhdellä pakolaisleirillä, ja apua saa suoraan tai epäsuorasti lähes 8 000 ihmistä.

Suomen Pelastakaa Lasten hanke toteutetaan osana Kansainvälisen Pelastakaa Lasten mittavaa avustusoperaatiota Irakissa. Tämä apu on tähän mennessä tavoittanut noin 660 000 ihmistä.

Nälänhätä lähellä Somaliassa

Somalian humanitaarinen kriisi on maailman pahimpien joukossa. Yli puolet väestöstä, noin 6,2 miljoonaa ihmistä, kärsii akuutista ruokapulasta pitkään jatkuneen kuivuuden seurauksena. Maata uhkaa nyt samanlainen nälänhätä kuin vuonna 2011, jolloin noin 260 000 ihmistä kuoli.

Jatkuvasti pahenevan tilanteen vuoksi yli 250 000 ihmistä on jo marraskuusta 2016 jälkeen joutunut jättämään kotinsa etsiäkseen ruokaa, vettä ja laidunmaata. Myös konflikti ajaa ihmisiä pakosalle.

Uusi hätäavun hankkeemme toteutetaan Keski-Somalian Baidoassa, jossa elää paljon kuivuuden takia kotinsa jättäneitä sekä maan sisäisiä pakolaisia, monet naisia ja lapsia. Biadoan alueelle saapuu jatkuvasti lisää ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa kuivuuden vuoksi. Äidit ja heidän lapsensa kärsivät huonosta ruokaturvasta, aliravitsemuksesta, terveysongelmista ja väkivallasta. Monet lapset ovat joutuneet töihin perheiden muiden elinkeinojen ehtyessä.

Hankkeessa jaetaan naisille käteisavustusta matkapuhelimien avulla. He myös osallistuvat koulutuksiin, jotka keskittyvät lasten oikeaoppiseen hoitoon ja ruokavalioon, sekä väkivallan ja hyväksikäytön ehkäisyyn ja hoitoon. Lapsille annetaan elämäntaitokoulutusta, ja vanhemmat, yhteisöryhmät, yhteisöjen johtajat, ja palvelujen tuottajat saavat koulututusta lastensuojeluongelmien ehkäisystä ja niiden hoidosta.

Suoraa tai epäsuoraa apua saa yhteensä yli 11 000 ihmistä, joista suurin osa kuivuutta paenneita ihmisiä. Hanke jatkuu syyskuun loppuun asti.

Kaikissa kriisitilanteissa on erityisesti huolehdittava lasten suojelun tarpeista. On myös tärkeää, että lapset saavat mahdollisuuden tehdä asioita jotka kuuluvat lapsuuteen, samalla kuin heitä tuetaan käsittelemään vaikeita kokemuksiaan. Kuva: Noelle Ibarra/Pelastakaa Lapset

Somaliaa koettelevan kuivuuden seurauksena lukemattomat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Yksin viime vuoden marraskuun ja helmikuun lopun välisenä aikana yli 250 000 ihmistä pakeni kodeistaan. Kuva: Mustafa Saeed