Oikeaan osuva kampanja

Oikeaan osuva kampanja

100-vuotisjuhlavuotena lapsiperheiden köyhyys maassamme on todellisuutta – THL:n arvion mukaan köyhyys uhkaa jopa 160 000 lasta Suomessa. Köyhyys vaikeuttaa mm. lapsen harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Täten syrjäytymisen riskit vaikuttavat lapsen elämään myös myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa.

Lapsiköyhyys Suomessa on kuitenkin voitettavissa. Tämä vaatii sekä päätöksenteon avoimuutta että tehtyjen päätösten arviointia. Köyhyyden kierteen katkaisu ja ongelmien ehkäisy edellyttävät poliittista tahtoa ja julkisten investointien kohdentamista lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lasten oikeuksien toteutumiselle on luotava edellytykset riittävillä julkisilla investoinneilla. Niiden vaikutukset hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistykset ovat jo useita vuosia toteuttaneet Eväitä Elämälle -ohjelmaa, jonka kautta heikoimmassa asemassa olevia lapsia tuetaan mm. oppimateriaalien hankinnassa. Tuen tarvitsijoita on: esimerkiksi Kuopion alueyhdistyksessä vuonna 2016 oppimateriaalitukea sai 45 toisen asteen opiskelijaa. Monen lapsen perheessä vanhempi tai molemmat vanhemmat olivat työttömiä tai työkyvyttömiä. Vanhemman sairastuminen tai muutoin vaikeat elämäntilanteet yhdistivät avun hakijoita. Kuinka moni lapsi jää todellisuudessa ilman opiskelu- ja harrastusmahdollisuutta?

Vaikka toisen asteen koulutus on periaatteessa maksuton, oppimateriaalien kustannukset voivat nousta useisiin tuhansiin euroihin. Maksuton 2. aste -kampanjan tarkoituksena on saada aikaan Suomessa aidosti maksuton toisen asteen koulutus.

Eeva Heinonen, varapuheenjohtaja, Kuopion Pelastakaa Lapset ry