Kuulumisia itärintamalta

Kuulumisia itärintamalta

Suomen 100-vuotisjuhlavuotena Pelastakaa Lapset Ry täyttää 95 vuotta. Juhlavuonna on hyvä nostaa esille kannustavia kokemuksia järjestön toiminnasta maakunnissa. Yksi esimerkki tällaisesta aktiivisesta toimijasta on Kuopion Pelastakaa Lapset Ry.

Kuopion Pelastakaa Lasten alueella on paljon lastensuojelua tarvitsevia lapsia. Työttömyyttä ja köyhyyttä on runsaasti – Pohjois-Savossa ja Kuopiossa tehdään huostaanottoja keskimäärin enemmän kuin muualla Suomessa. Meillä on paljon lapsiperheitä, jotka ovat avohuollon tukitoimien piirissä ja tarvitsevat ehkäisevää tukea. Pelastakaa Lasten toiminnalla on paikkansa heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

Yhdistyksemme on yli 90 vuotta vanha. Hallituksemme jäsenet ovat keski-iältään melko iäkkäitä mutta aktiivisia ja uskollisia toimijoita – tälläkin hetkellä hallituksessamme on muutama jäsen, jotka ovat olleet Pelastakaa Lasten toiminnassa mukana jo yli 30 vuotta.

Osallistumme aktiivisesti Eväitä Elämälle -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea köyhiä lapsiperheitä harrastus- ja opiskelukustannuksissa. Vuonna 2016 hakemuksia tuli kolminkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna. Jaoimme silloin avustuksia 16 000 euroa. Hakijoista valtaosa oli yksinhuoltajaperheiden lapsia. Työttömyys, työkyvyttömyys, sairastuminen tai muutoin vaikeat elämäntilanteet yhdistivät avun hakijoita.

Koska hakijoita oli vuonna 2016 enemmän kuin pystyimme auttamaan, haimme yritysyhteistyön kautta avustuksia Eväitä Elämälle -ohjelmaan. Saadut avustukset mahdollistivat harrastus- ja opintoavustukset köyhille lapsiperheille myös keväällä 2017. Olemme tehneet Pelastakaa Lasten toimintaa tunnetuksi kirjoittamalla Eväitä Elämälle -ohjelmaa käsitteleviä artikkeleita maakuntalehteemme Savon Sanomiin. Lisäksi olemme pyrkineet vaikuttamaan päättäjiin ja kansalaisiin kirjoittamalla lapsen oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista.

Lasten avustamiseksi olemme keränneet rahaa myös erilaisin tapahtumin – esimerkiksi myyjäisiä pidämme vähintään kolmesti vuodessa. Syksyllä olemme usein Kuopion torilla myymässä omenia ja marjoja. Aktiivisen toiminnan avulla voimme tarjota lapsille tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa. Lapset pääsevät nauttimaan tukihenkilön tuesta tai viettämään viikonloppua tukiperheen luona. Tukilapsille on mahdollistettu myös osallistuminen teatteri- ja elokuvaretkeen sekä joulujuhliin.

Moni lapsi on toimintamme kautta valmistunut ammattiin tai saanut mieluisan harrastusmahdollisuuden. Olemme saaneet lapsilta myös kiitosta – viesteistä käy ilmi, että moni ei olisi voinut ilman apuamme suorittaa toisen asteen opintoja tai harrastaa toivomaansa harrastusta. Tieto siitä, että voimme omalla yhdistystoiminnallamme auttaa useampaa lasta, kannustaa meitä jatkamaan aktiivisina Pelastakaa Lasten toiminnassa.

Eeva Heinonen, Kuopion Pelastakaa Lapset Ry, varapuheenjohtaja