Aidosti maksuttoman koulutuksen puolesta!

Aidosti maksuttoman koulutuksen puolesta!

Suomi tunnetaan maailmalla maksuttomasta ja korkealaatuisesta koulutuksesta, mutta onko koulutus yhdenvertaisesti kaikkien nuorten saatavilla?

Moni nuori keskeyttää toisen asteen opinnot eli lukion tai ammatillisen koulutuksen taloudellisista syistä. 15 prosenttia suomalaisista ei ole suorittanut toiseen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Vuonna 2018 julkaistavan Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on vaikuttanut opintojen kesken jäämiseen.

Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen mukaan lukion suorittamisen kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen työvälineet ja materiaalit voivat maksaa tätäkin enemmän. Vaikka koulutuksen pitäisi lain mukaan olla yhdenvertaisesti kaikkien nuorten saatavilla, on monien vähävaraisen nuorten koulutus riippuvaista siitä, pystyykö perhe kustantamaan opinnot.

Allianssin mielestä on huolestuttavaa, että toisen asteen koulutuksen suorittamisesta on tullut monelle nuorelle taloudellinen kysymys. Korkeat materiaalimaksut asettavat nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan. Toisen asteen tutkinnon suorittamatta jättäminen on ongelma myös köyhyyden periytymisen ja nuorten syrjäytymisen kannalta, koska nykyisillä työmarkkinoilla työllistyminen on hyvin vaikeaa ilman toisen asteen tutkintoa.

Allianssi on mukana Pelastakaa Lapset ry:n koordinoimassa Maksuton 2. aste -kampanjassa vaatimassa aidosti yhdenvertaista koulutusta kaikille toisen asteen opiskelijoille. Järjestöt avaavat ensi viikolla kansalaisaloitteen, jossa vaadimme viranomaisilta selvitystä ja toimenpiteitä siirtymiseksi aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Toisen asteen koulutus ei ole taloudellinen kysymys, vaan jokaisen nuoren oikeus. Me Allianssissa vaadimme nuorille yhdenvertaisia oikeuksia oman tulevaisuuden rakentamiseen – vaadi sinäkin ja käy allekirjoittamassa kansalaisaloite!

Kati Puukko, viestinnän ja vaikuttamisen harjoittelija, Allianssi

Allekirjoita kansalaisaloite – maksuton toisen asteen koulutus kaikille