Kotouttava tukiperhetoiminta yksin Suomeen tulleille ja maahanmuuttajaperheille

Kotouttava tukiperhetoiminta on yksin ilman huoltajaa Suomeen tulleille, turvapaikan saaneille nuorille tai maahanmuuttajaperheille tarkoitettua tukiperhetoimintaa.

Näin haetaan tukiperhettä:

  • Kunnan sosiaalityöntekijän kanssa tehdään hakemus Pelastakaa Lapsille.
  • Pelastakaa Lasten työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä. Ilman huoltajaa Suomeen tulleeseen nuoreen tutustumisessa on mukana nuoren asumisyksikön työntekijä.

Hyvä tietää toiminnasta

  • Pelastakaa Lapset etsii lapselle/nuorelle ja perheelle sopivan tukiperheen, jonka jälkeen he tutustuvat tukiperheeseen
  • Pelastakaa Lapset on valmentanut ja valinnut toimintaan turvalliset tukiperheet, joilla on tietoa myös kotouttavasta toiminnasta.
  • Pelastakaa Lasten työntekijät tukevat lasta, vanhempia ja tukiperhettä tukisuhteen aikana
  • Tukiperheille järjestetään myös täydennyskoulutusta
  • Mahdollisuuksien mukaan järjestämme leirejä, pien- ja vertaisryhmiä, sekä virkistystapahtumia tukiperheille, lapsille ja heidän vanhemmille.
  • Lue myös lisätietoa tästä linkistä Kotouttava tukiperhetoiminta